Niet de gele, maar de Rode Hesjes protesteren aankomend zondag op de Neude. Deze Rode Hesjes zullen protesteren tegen Rutte. Ze zeggen dat ze na jaren van wanbeleid genoeg hebben gehad. De organisatie verwacht zo’n 200 demonstranten.

De demonstratie zal starten om 13:00 uur. De organisatie zorgt voor een moment van reflectie en een aantal toespraken. Daarna zal hun mars door de binnenstad beginnen. De Rode Hesjes richten hun woede vooral op minister-president Mark Rutte. “We zijn zeer ontevreden over het neoliberale systeem waarin wij leven, want daarin wordt een mens gereduceerd tot een economische factor”, zeggen de Rode Hesjes op hun Facebookpagina.

De organisatie maakt op haar Facebookpagina duidelijk dat ze verschillen van de Gele Hesjes. Ze zeggen dat de demonstraties van de Gele Hesjes in Nederland al snel werden ‘gekaapt’ door aanhangers van extreem rechtse groeperingen. “Door schade en schande wijzer geworden, is daarom een begin gemaakt met deze organisatie. Rode hesjes. Omdat wij niet omlaag maar omhoog trappen. En oh ja, geen misverstand: we zijn LINKS”, zoals valt te lezen op de Facebookpagina. Andersgekleurde hesjes zijn ook welkom, zolang zij maar afstand nemen van extreemrechts, racisme en xenofobie.

Doelen

De Rode Hesjes hebben een aantal doelen die ze willen bereiken door deze demonstratie. Allereerst willen ze een eerlijkere verdeling van de welvaart in Nederland. De organisatie is van mening dat de samenleving lijdt onder het kabinet omdat zij alleen de marktwerking belangrijk vinden. Ze willen dat de rijken des lands meer belast worden en dat de lonen, het minimumloon, de uitkeringen en de uitkeringen omhoog moeten. Ook pleiten ze voor de invoering van “een onvoorwaardelijk studieloon.”

De nieuwe organisatie wilt verder dat wonen weer betaalbaar wordt. Dit willen ze bereiken door onder andere het langzaamaan nationaliseren van de woningcorporaties. “Want wonen is een mensenrecht, geen markt”, aldus de Facebookpagina. Ook vinden ze het belangrijk dat de publieke sector hersteld wordt. De marktwerking in de zorg moet teruggedraaid worden en het ziekenfonds moet hersteld worden. Verder maken ze zich ook hard voor het terugdringen van klimaatverandering. De Rode Hesjes willen dit bereiken door de vervuilende bedrijven extra te belasten. Ook vinden ze dat de overheid mensen met een laag inkomen financieel tegemoet moet komen bij de energietransitie.

De Rode Hesjes wilden verder nog meegeven dat de mars ook in het teken staat van optimisme. “Over alles wat wij willen veranderen. Wij zijn voor lastenverlichting, een eerlijke verdeling van welvaart, respect en een inclusieve samenleving.’’

De demonstratie zal rond half vier ’s middags weer afgelopen zijn. Dit is het eerste georganiseerde protest van de Rode Hesjes. Ze zijn van plan om hierna ook in andere steden demonstraties te organiseren.