Ondanks dat Utrecht maar liefst drie vrije basisscholen bezit, wordt Waldorf de eerste vrije middelbare school in de domstad zelf. Vanaf augustus 2018 zullen de eerste twee klassen van mavo tot aan vwo-niveau volstromen. De school krijgt geen eigen gebouw, maar wel een eigen plek in het st-Gregorius College.

Het Waldorf Utrecht is een initiatief van acht ouders met kinderen op de vrije school Utrecht. ‘Er was nog geen vrije middelbare school in Utrecht en ook is er een enorme groei van vraag naar vrije scholen in Nederland,’ vertelt Carlijn Holwerda, een van de ouders uit de initiatievengroep. Om deze reden startten de ouders uiteindelijk een samenwerking met Nynke Gerritsma, rector van het st-Gregorius College. De ouders zijn deze samenwerking met het Gregorius aangegaan omdat de school duidelijk maakte dat er nog ruimte vrij was voor hen, in welk gebouw het Waldorf gaat zitten is nog onduidelijk, aldus Carlijn.

Nynke Gerritsma heeft zelf ook enige ervaring met het onderwijs van de Vrije School. Op de vrije school in Zutphen is zij actief geweest als zowel leerkracht als rector. ‘Het denken met je hoofd, hart en handen vind ik een sterk concept, net als het periodeonderwijs,’ spreekt Nynke. Het Waldorf wordt een deel van het Gregorius, een leerroute waar de toekomstige brugklasser voor kan kiezen. ‘Men kan het vergelijken met een internationale stroom of een sportklas,’ noemt de rector. Waarom het Waldorf in deze school gaat zitten was een combinatie van toeval en de diverse, vrij nieuwe aspecten van Gregorius zoals het ‘ondernemend leren’.

Mariska Vreeswijk, docent Frans op het st-Gregorius College, is hiernaast zeer te spreken over de toekomst van de samenwerking met Waldorf Utrecht. ‘Ik vind het een heel leuk idee, dit voortgezet onderwijs. Wat ik aantrekkelijk vind is de uitgebreide drama-afdeling, ik hoop dat we ooit zelfs een beetje kunnen mengen.’ Mariska ziet ook mooie mogelijkheden voor de Gregoriusshow, die jaarlijks plaatsvindt in de Utrechtse schouwburg. Ook Ahmed, leerling van het st-Gregorius College, vindt de samenwerking wel wat. ‘Ik las hierover op de Instagram van school. Het leek me eerst wel beetje gek, een school in mijn school. Maar nu lijkt het me vooral gezellig.’

‘Een vrije school is niet ‘vrijer’ dan het reguliere onderwijs,’ vertelt Luna Kip, een leerling van de middelbare vrije school in Zeist. ‘De naam van de vrije school komt oorspronkelijk van vrijheid van overheidsbemoeienis. De school mocht eigen onderwijsvormen creëren zonder kritiek, maar ook zonder subsidie.’ Ondanks dat de school inmiddels wel subsidie ontvangt, zijn er nog steeds een aantal verschillen. ‘Kinderen op de vrije school leren gewone stof, maar in een andere volgorde,’ spreekt Carlijn. De leerlingen leren hun stof gedeeltelijk door periodeonderwijs, ze verdiepen zich dan grondig in een vak voor een bepaalde periode. Ook zijn er andere vakken zoals smeden, euritmie en sterrenkunde.

De rector hoopt ook op een eigen gang voor de toekomstige leerlingen van het Waldorf, zodat ze in hun sfeer kunnen blijven. Klassenleraren wil de school van buitenaf proberen te zoeken, maar ze hebben de sollicitatie ook intern ingezet. De vakdocenten worden leraren van het Gregorius, als zij de motivatie hebben.