Op 29 november werd in Tivoli Vredenburg het Festival voor de Europese Verkiezingen gehouden. Tijdens deze avond werd door de Kiesmannen, drie jonge jongens van in de 20 die door middel van grappen, muziek en quizjes jongeren klaarstomen om te gaan stemmen, de uitspraak gedaan: “Er zijn drie redenen waarom jongeren niet komen stemmen. Ten eerste, het is een ver-van-mijn-bed-show. Ten tweede denken jongeren dat hun stem geen verschil maakt en tenslotte denken jongeren: ik begrijp er gewoon geen fuck van.” Klopt deze uitspraak? En waar is deze uitspraak op gebaseerd?

Waar is de uitspraak op gebaseerd?

De uitspraak is gebaseerd op cijfers van de Eurobarometer 2018 en uitkomsten van onderzoeken naar de lage opkomst van jongeren bij de Europese verkiezingen. De Eurobarometer bestaat uit onderzoeken waarin gekeken wordt naar de mening van inwoners van de lidstaten over de Europese politiek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd namens de Europese Commissie. De Standaard Eurobarometer stamt uit 1973 en wordt tweemaal per jaar gepubliceerd. Voor ieder onderzoek worden er in elk Europees land duizend interviews afgelegd. Uit de Eurobarometer van 2018 blijkt dat slechts 18 procent van de Nederlandse jongeren in 2014 is gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

Klopt de uitspraak?

Zoals hierboven al genoemd, blijkt uit de Eurobarometer van 2018 dat in 2014 slechts 18 procent van de Nederlandse jongeren is gaan stemmen, maar wat is daarvan de reden? In een onderzoek van The European Youth Forum, geschreven door Luis Bouza, wordt gekeken naar de redenen dat jongeren niet komen stemmen bij de Europese Verkiezingen. Uit het onderzoek blijktat jongeren denken dat hun stem geen verschil maakt in de uitkomst van de verkiezingen. Echter wordt dit niet ondersteund door data van de Europese Verkiezingen. Daar komt namelijk uit dat het een vicieuze cirkel is: jongeren zijn niet geïnteresseerd in de politiek, omdat de politiek jongerenkwesties verwaarloosd.. Daarom denken jongeren dat hun stem geen verschil maakt en gaan zij steeds minder stemmen. Een tweede reden dat jongeren niet komen stemmendat jongeren op deze manier hun onvrede uitspreken over de politiek. Maar alweer wordt deze hypothese door enquêtegegevens over de Europese verkiezingen weersproken. Jongeren zijn minder geïnteresseerd in de Europese Verkiezingen, omdat deze gezien worden als “tweederangs” verkiezingen. Jongeren staan ver van politieke partijen. Er is een grote afstand tussen de onderwerpen die in de politiek worden behandeld en er is ook een grote afstand in de leeftijden van de volksvertegenwoordigers en de jongeren. Omdat jongeren maar in een heel klein gedeelte van de politiek zijn geïnteresseerd, omdat ze bijvoorbeeld nog geen eigen huis hebben of geen vaste baan, is het een ver-van-hun-bed-show. De derde reden die in het onderzoek wordt gegeven, is dat ze er niks van begrijpen. Jongeren begrijpen vaak al niet waar het in hun eigen land over gaat, laat staanwaar het in de Europese politiek over gaat.

Conclusie

De uitspraak die de Kiesmannen hebben gedaan klopt helemaal, al moet je denk ik wel de onderbouwing horen om te begrijpen waarom jongeren niet komen stemmen.