In het centrum van Utrecht staat het monumentale pand de Willibrordkerk. Een gelovige van deze parochiekerk komt hier naar de heilige Mis, geheel in het Latijn, zoals deze vóór 1962 in alle Nederlandse katholieke parochiekerken werd opgedragen. Deze innemende en goedlachse jonge vrouw vertelt anoniem over haar bijzondere zoektocht van de Islam naar het Christendom.

Christen zijn in de huidige maatschappij

‘’Het kan soms lastig zijn om je als christen staande te houden in deze maatschappij. Dat is niet alleen wat ik voel maar ook andere christenen die dit zo ervaren. Dat er een God bestaat, er tien geboden zijn waar men zich aan zou moeten houden, dat besef is bij heel veel mensen weg. Er wordt gezegd ‘onze maatschappij is tolerant’. Mensen zeggen je te accepteren als je zegt dat je in God gelooft en Zijn regels volgt. In de praktijk gebeurt dit niet en dat vind ik moeilijk omdat je je dan veroordeeld. voelt. Hier bedoel ik mee, dat mensen je minder serieus nemen, of dat er eigenlijk geen plek voor jouw mening is. Iets simpels, dat je even wilt bidden voor het eten, daar wordt dan lacherig of raar over gedaan. En natuurlijk de grotere vraagstukken zoals LHBT zorgen ervoor dat gelovigen en ongelovigen steeds meer uit elkaar gaan staan. En dan vind ik het wel heel moeilijk om goed, duidelijk en liefdevol uit te kunnen leggen waarom je daar niet in mee kunt gaan. Mensen vinden je dan heel erg vreemd en ouderwets conservatief.

In Nederland dat we denken God niet meer nodig te hebben, omdat we het zo goed hebben

In mijn ogen is het probleem in Nederland dat we denken God niet meer nodig te hebben, omdat we het zo goed hebben. Desondanks merk ik dat in de hoofden en harten van vele mensen leegte en chaos heerst. Door de manier waarop de samenleving is ingericht is er geen ruimte meer voor bezinning.’’

Willibrordkerk Utrecht

‘’Eigenlijk heb ik nooit van het bestaan van de Willibrordkerk geweten terwijl ik toch in Utrecht woonde. Toen ik op een dag hiernaar binnenliep voelde het alsof ik een verborgen schat had ontdekt. Het was zo mooi! Stiekem hoopte ik dat deze kerk ooit in handen van een traditionele katholieke organisatie zou komen. En dat kwam het! Utrecht is een studentenstad waar een kerk als deze een mooie plek is om op zoek te gaan naar de zin van het leven. In deze jachtige samenleving moet er plaats zijn voor bezinning.’’

Maak van de Willibrordkerk geen parel in een gesloten oester

De verkoop van de kerk aan de Priesterbroederschap Pius X

‘’De Willibrordkerk is veel in het nieuws geweest. In de kerk werden door een stichting verschillende culturele activiteiten georganiseerd en door de verkoop van de kerk door de gemeente Utrecht aan Pius X zouden deze activiteiten beëindigd worden. Ik heb het langs de zijlijn gevolgd en las koppen als: ‘Superstreng kerkgenootschap wil de Willibrordkerk kopen’. Alles werd gebracht op zo ‘n negatieve manier! Niemand kende het priesterbroederschap Pius X, maar er werd van alles beweerd. Bijvoorbeeld dat niemand meer welkom zou zijn in de kerk. Iedereen is welkom in de Willibrordkerk! Alleen is het wel zo dat de kerk bedoeld is om de katholieke eredienst te laten plaatsvinden en eer aan God te brengen. Toen Pius X bij de gemeente aangaf het kerkpand te willen kopen raakten er mensen in Utrecht in paniek. ‘Oh maar dan kunnen wij onze culturele activiteiten niet meer doen’, maar daar is een huis van God niet voor bedoeld.  Die activiteiten horen thuis in een theater. Ook gingen ‘bekende Utrechters’ als een Maarten van Rossum en Claudia de Breij zich er opeens mee bemoeien en ondertekenden een protestbrief naar de gemeente Utrecht. Hoe goed bedoeld ook, deze mensen zijn niet katholiek, komen niet in deze parochiekerk voor de H. Mis maar trokken zich ineens wel het lot van de kerk aan. Uitspraken als ‘Maak van de Willibrordkerk geen parel in een gesloten oester’ en ‘de Willibrordkerk in Utrecht is religieus en cultureel erfgoed voor iedereen’ stonden in de open protestbrief. Het inzicht mist dat een kerk niet in de eerste plaats bedoeld is als cultureel erfgoed waarvan iedereen moet genieten. Het is ten eerste bedoeld, en daarvoor is het ook gebouwd, om een godsdienst te belijden.’’

Bekering van moslima naar het Christendom

In de Islam is Jezus zelfs heiliger dan Mohammed, waarom zou ik dan Mohammed volgen?

‘’Ik ben islamitisch opgevoed, maar al rond mijn twaalfde was ik eigenlijk meer agnost. Ik noemde mezelf nog wel moslim. Rond mijn tweeëntwintigste kwam Geert Wilders in de politiek en deed allerlei uitspraken over moslims en de Koran. Hierdoor stelden vrienden mij vragen over de Islam. Dit was voor mij aanleiding om de Islam beter te onderzoeken om antwoord te kunnen geven op hun vragen. Om méér over mijn geloof te leren ben ik toen onder andere drie maanden lang iedere dag naar de moskee gegaan. Tijdens mijn zoektocht begon ik de Koran en Hadith te lezen. Hadith is de traditie van de Islam en de verhalen over het leven van Mohammed die een moslim moet navolgen. Moslims zetten Mohammed neer als een grote heilige, maar uit de islamitische bronnen zelf blijkt dat dit niet klopt! In de Islam is Jezus zelfs heiliger dan Mohammed, waarom zou ik dan Mohammed volgen? Daardoor ben ik minder in de Islam gaan geloven, maar ik geloofde nog wel in God.

Ik raakte echt overtuigd dat het Christendom de ware religie is en God werkelijk bestaat toen ik voor het eerst in een evangelische kerk kwam. Daar gingen ze in de kerk bidden en ze vroegen of de Heilige Geest over de mensen wilde neerdalen. Dat heb ik toen daadwerkelijk ervaren. Ik kreeg een onbeschrijfelijk gevoel dat zo mooi, heftig en intens was. Ik voelde mij bovennatuurlijk gelukkig en geliefd. God wilde mij hierdoor duidelijk maken dat Hij bestaat en Liefde is. Zoals ook in de bijbel staat: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik voelde mij zo blij en gelukkig die eerste week na deze godservaring! Het was alsof ik al in de hemel leefde, zo blij en vredig voelde ik mij. Daarna heb ik een Bijbel gekocht, zoiets magisch had ik nog nooit gelezen. Vanaf die dag was ik christelijk en ging ik naar de evangelische kerk. Ik wist eerst niet goed wat de christelijke leer inhield, maar ik geloofde wel dat Jezus de waarheid was.’’ 

Katholiek worden is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt!

Overtuigd katholiek

“Toen ik net christen was dacht ik slecht over katholieken, ik dacht dat ze allerlei onbijbelse praktijken erop nahielden. Dat leer je in de Protestantse kerk. Na verloop van tijd kreeg ik veel vragen over het geloof, met name over de geschiedenis en bronnen van de vroege kerk. Hoe praktiseerden de eerste christenen hun geloof? Tijdens mijn zoektocht kwam ik via internet in contact met katholieken. Dankzij hen leerde ik de bronnen van de vroegste eeuwen kennen. Er volgden vele gesprekken over het katholicisme, de traditie van de Kerk en de heilige Mis. Ik ontdekte de mis zoals die in de traditie van de Kerk altijd werd opgedragen en besloot katholiek te worden. Zo ben ik bij de Pius X gekomen en later de Willibrordkerk, waar ik wekelijks naar de heilige Mis ga.

Ik behoor bij een hele grote universele familie, dat geeft een gevoel van verbondenheid

Katholiek worden is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt! Mijn geloof is het fundament waarop ik mijn leven bouw. Ik kijk dankbaar terug op deze zoektocht. Zelf vind ik het ook wel bijzonder dat ik zoveel paden heb bewandeld en uiteindelijk hier uitgekomen ben. Dat heb ik echt aan Jezus en Maria te danken. Ik ben ervan overtuigd dat ik goed zit en dat geeft mij rust. Het mooiste aan het katholiek zijn is dat de Kerk je als moeder je bij de hand neemt en leidt door het leven. Wat ik ook mooi vind is dat de Katholieke Kerk universeel is, ik kan gewoon nu naar Rusland of China gaan en daar de tridentijnse mis volgen die hier ook in Nederland is. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en dat ik behoor bij een hele grote universele familie.’’