De aanleiding
Klaas Verschuure wethouder in Utrecht en partijlid van de D66 beweert in het artikel in de Volkskrant van 10 december 2018 ‘Utrecht schopt tegen heilig huisje: nieuwe woontoren wordt hoger dan de Dom’ dat Utrecht de hoogte in moet bouwen om aan de behoefte aan woningen voldoen in Utrecht. In het artikel staat verder dat dit in schending is met de afspraak dat er nooit hoger wordt gebouwd dan de Dom. Klopt de uitspraak van Verschuure wel? Moet Utrecht de hoogte in, of kan de domstad nog verbreed worden?

Waar is het op gebaseerd?
Allereerst beargumenteert Verschuure de uitspraak met het feit dat Utrecht zo hard groeit dat het efficiënter is om per vierkante meter de hoogte in te bouwen, zodat meer mensen in een kleiner gebied kunnen wonen. Dit is ook gunstiger voor het openbaar vervoer en maakt het mogelijk om vele afstanden op de fiets te doen.

Utrecht schopt tegen heilig huisje: nieuwe woontoren wordt hoger dan de Dom

En klopt het?
In het rapport dat Gemeente Utrecht heeft uitgebracht in mei 2018 over het meerjaren perspectief stedelijke ontwikkeling (MPSO) zegt de gemeente het groen rondom de stad niet te willen aantasten. Echter hierdoor verrijzen de komende jaren vele duizenden woningen onder meer in de Merwedekanaalzone en de voormalig spoor werkplaatsen rond de 2e Daalsedijk en de Cartesiusdriehoek. In Leidsche Rijn worden nog duizenden woningen bijgebouwd. In deze buurt moet er de hoogte in worden gebouwd, omdat je anders het eerder genoemde probleem tegemoet komt.

Provincie Utrecht had vorig jaar het streven om in drie jaar tijd 7000 binnenstedelijke woningen te bouwen. Als dit in Utrecht stad gerealiseerd moet worden, is Utrecht geneigd de hoogte in te gaan. Maar het is een keuze. Gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om de hoogte in te gaan. Woordvoerder Matthijs Keuning van Wethouder Verschuure zegt ‘Utrecht heeft ervoor gekozen om de uitbreiding van de stad binnen de huidige grenzen van de stad op te vangen, en dus niet te gaan bouwen in het groen rond de stad.’  Dit ook omdat Utrecht denkt aan het milieu en dus het groen om de stad heen niet wil aantasten.

MARK (de officiële naam van het project) wordt geleid door Architekten CIE (Branimir Medic, lead architect), KCAP, Geurst & Schulze en Karres & Brands. Zelf zeggen zij: ‘hoogbouw is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de dynamiek van de stad, de leefbaarheid op maaiveldniveau en bijdragen aan een betaalbare, sociale, inclusieve samenleving, waar mensen dicht bij hun werk wonen met goed vervoer binnen handbereik.’

Conclusie
De uitspraak van Klaas Verschuure ‘we moeten de hoogte in om aan de behoefte aan woningen in Utrecht te voldoen’ is onwaar. Gemeente Utrecht heeft de keuze gemaakt om de hoogte in te gaan, maar er staat nergens dat ze niet meer de breedte in mogen.