FC Utrecht behaalt 4,4 miljoen euro nettowinst in seizoen 2017/2018. Een groot verschil met vorig seizoen, toen er 1,6 miljoen verlies werd gedraaid. Dit is te lezen in het jaarverslag van de voetbalclub dat eerder deze week verscheen.

In vergelijking met vorig jaar doet de voetbalclub het op verschillende financiële aspecten beter. Het aantal verkochte stoelen van het stadion nam van 68,98 procent in 2015 toe naar 76,15 procent in 2018. Daarnaast stegen de transfer-inkomsten enorm tot een totaalbedrag van 11,2 miljoen euro. Vorig seizoen bracht de overstap van spelers namelijk maar 5,7 miljoen euro op.

De totale omzet van de voetbalclub steeg dan ook met 3,5 miljoen euro. Het eigenvermogen ging met 2,9 miljoen euro vooruit maar kwam desondanks met een bedrag van -5,1 miljoen euro niet uit op een plusbedrag.

Het bestuur van FC Utrecht schrijft in een korte toelichting: “Natuurlijk zijn wij als club tevreden met de goede financiële resultaten. De omzetgroei, uitstekende transferresultaten, in combinatie met reductie operationele kosten stemt ons positief.”  De club kijkt kritisch maar optimistisch naar de toekomst: “Wij moeten echter blijven investeren in onze voetbalacademie, spelers en infrastructuur Sportcomplex Zoudenbalch. Hier is geld voor nodig, de groei die is ingezet moet derhalve gecontinueerd worden. Waar wij uitermate content mee zijn is de snelle groei van het aantal businessleden, dit biedt grote kansen voor de komende jaren. Ook het stijgende aantal toeschouwers is een goede zaak, hoewel het stadion nog voller kan en moet. Als club hebben wij vertrouwen het succesvolle jaar 2017/2018 een goed vervolg te kunnen geven”.