Stel: je bent mantelzorger, maar je wil ook graag studeren. Eerder was het vrijwel onmogelijk om dit te combineren, maar vanaf 6 juni kun je je als voltijdstudent op de Hogeschool Utrecht aanmelden om te flexstuderen. Flexstuderen is een concept waarbij je bijvoorbeeld je topsport of een buitenlandverblijf kan combineren met je studie.

Het idee is dat je minimaal vijftien studiepunten in een jaar moet halen. Daarbij betaal je per studiepunt. In principe gaat alles verder hetzelfde als bij een gewone voltijd-opleiding. Zo kun je als flexstudent gebruik maken van een studenten-OV en krijg je studiefinanciering. Wel geldt voor bachelorstudenten dat je je propedeuse behaald moet hebben voor je je aanmeldt om te gaan flexstuderen. Daarnaast kun je gevraagd worden om nadere informatie te verstrekken aan de instelling met betrekking tot deelname aan het Experiment Flexstuderen.
Flexstuderen is in 2017 als experiment door de overheid in het leven geroepen. Hogeschool Utrecht deed hier al aan mee. Het doel van het experiment was om te onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, meer tevredenheid van de student, meer ontplooiingsmogelijkheden en minder uitval.

“Goed idee”
Op het Utrecht Science Park loopt student biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Bo Jans. Zij was al bekend met het concept flexstuderen. Jans vindt het idee om je studielast te kunnen verlagen een goed initiatief. “Zelfontwikkeling is zeer belangrijk en ik vind dat hier niet genoeg ruimte voor wordt gemaakt in het reguliere onderwijs, aangezien er veel studenten rondlopen met een burn-out.” Volgens Jans is het juist goed om naast de studie ruimte te maken voor andere dingen. “Zo kan men de geest verruimen en creëert men nieuwe inzichten. Die inzichten kunnen juist bij de studie van pas komen.” Ook zei Jans dat studenten overhaaste keuzes moeten maken doordat ze aan één stuk door met school bezig zijn. Meer ruimte en tijd om te ontdekken wat je wil is naast de studie nodig, vond Jans. “Het is doodzonde dat we met zijn allen worden gedwongen om zo vroeg keuzes te maken.” Als ze in bepaalde omstandigheden zat – zoals in de rol van mantelzorger of topsporter – zou Jans er zeker voor kiezen om te gaan flexstuderen.

Duurder dan regulier?
HU-docent Jeroen Heuts ziet ook nadelen in het flexstuderen. De regeling lijkt hem vrij ingewikkeld en lastig voor de administratie om bij te houden. “Het doorbreekt de standaardregeling en dat maakt het complex. Daarom is het dus kwetsbaar.” Het voordeel dat Heuts erin ziet, zijn de lagere kosten voor de student. Dat klopt echter niet helemaal. Bij 52 studiepunten is het voordeliger om een doorsnee voltijd opleiding te volgen. Flexstuderen kost nog net geen veertig euro per studiepunt. Echter komt er nog vijftien procent aan administratiekosten op het bedrag, waardoor je op een gegeven moment met flexstuderen dus duurder uit bent.

Vanaf 6 juni tot 1 september geeft Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om je als student aan te melden om te flexstuderen, via Studielink. De selectie vindt plaats op volgorde van de binnenkomst van aanmeldingen.