In Utrecht worden steeds minder kinderen gevaccineerd. Met 95 procent zit Utrecht nog wel boven het landelijk gemiddelde. Alleen de vaccinatiegraad in de wijken Overvecht en de Binnenstad bevinden zich onder het gewenste niveau, 90 procent. Dimitri Gilissen, fractievoorzitter van de VVD Utrecht vindt dat we in Nederland een duidelijk signaal moeten uitdragen op het gebied van vaccinatie. De norm moet worden dat wij onze kinderen laten vaccineren in Nederland.

Waarom is vaccineren belangrijk?
“Als overheid hebben we natuurlijk een zorg voor de gezondheid van mensen. Het is zo dat wanneer de vaccinatiegraad tot een bepaald percentage daalt, de groepsimmuniteit (het beschermen van het collectief tegen ziektes waartegen je wordt gevaccineerd) in gevaar komt. Sinds de Rijksvaccinatie is gestart hebben we fantastische resultaten behaald. We hebben de kindersterfte teruggebracht en het is gelukt om ziektes zoals polio uit te roeien. Door vaccineren blijft de bevolking langer leven, dat is het belang van de overheid.”

Door vaccineren blijft de bevolking langer leven, dat is het belang van de overheid.”

Waarom laten ouders hun kinderen niet vaccineren?
“Een grote groep ouders laat hun kinderen niet vaccineren vanwege geloof, dat is al jaren zo. Alleen je ziet in Utrecht dat mensen uit Apostolische stromingen zich niet laten vaccineren, omdat dan de weerstand van een kind wordt aangetast. Ik denk dat het goed is om serieus naar deze mensen te luisteren en in gesprek met hen te gaan. De redenen voor niet vaccineren zijn breder dan alleen religie. Je zou je alleen kunnen afvragen of de Apostolische stroming ook niet een religie op zichzelf is.

Vind u dat vaccineren verplicht zou moeten worden gesteld?
“Nee, ik vind niet dat je mensen moet verplichten om te vaccineren. Het is belangrijk om als overheid het schadebeginsel te hanteren, namelijk dat je geen gedragingen doet of nalaat om andere mensen te schaden. De experts zeggen dit ook, je kan mensen niet aan hun haren slepen om zich te laten vaccineren bij de huisarts. Dus ik vind niet dat we vaccineren verplicht moeten stellen als overheid. Wel vind ik het belangrijk dat we in Nederland een duidelijke norm stellen, dat je je laat vaccineren. Ik vind dat je als overheid daar alles aan zou moeten doen.”

Zijn ongevaccineerde kinderen een gevaar voor gevaccineerde kinderen?
“Kinderen zijn zelf niet handelingsbekwaam, dus je kunt ze moeilijk iets verwijten. Ik vind wel dat de ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, daarmee een risico nemen voor andere kinderen. Ik vind het als VVD’er zijnde erg zorgelijk dat de vaccinatiegraad daalt. We gaan richting de percentages dat de groepsbescherming in gevaar komt. En dat door het nalaten van anderen, kinderen in gevaar komen. De overheid mag niet wachten tot zich echt grote uitbraken voordoen, we moeten maatregelen nemen om die te voorkomen.” 

De overheid mag niet wachten tot zich echt grote uitbraken voordoen, we moeten maatregelen nemen om die te voorkomen.”

Aan welke maatregelen moet ik dan denken?
“Voorlichtingen aan ouders zijn heel belangrijk, dit doen we samen met de VVD. Tijdens de expertmeeting die we dit jaar hadden over vaccinaties samen met D66 en PvdA, hebben we gemerkt dat in de ervaring dit soort gesprekken met ouders moeilijk zijn. Tijdens die voorlichtingen met de ouders vragen we waarom mensen twijfelen en wijzen we ze op de risico’s van het niet vaccineren van je kind. Dit zijn echt niet alleen maar mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst, het zijn ook gewoon Nederlandse mensen, die veel zorg krijgen over wat ze allemaal op internet lezen over de vaccinaties.”

Moeten we geen crèches krijgen voor gevaccineerde kinderen en ongevaccineerde kinderen?
“Dat is een mogelijkheid en wij als VVD zijn positief tegenover zo’n idee. Alleen wij als gemeente gaan daar niet over, daar gaat Den Haag over. Maar ik vind wel dat we kunnen nadenken hoe ver we mogen gaan als overheid. Ik vind dat we het bespreekbaar kunnen maken, om crèches de gelegenheid te geven, dat zij de ouders om een bewijs kunnen vragen over de vaccinatie van hun kinderen. En wanneer dit niet zo is, dat ze geen toegang krijgen tot de crèche. Ik denk dan overigens niet dat er veel crèches komen voor ongevaccineerde kinderen.”

Wat vond u van de column van Klaas Dijkhoff?
“Ik vond dat een goede column. Hij gaf daar ook heel duidelijk zijn persoonlijke afwegingen aan, ook als ouder om zijn kind te laten vaccineren. Ik sta helemaal achter die column. Ik ben zelf ook ouder en de keus voor het vaccineren van mijn kinderen was heel makkelijk gemaakt. Geen haar op mijn hoofd dat ik mijn eigen kinderen niet zou vaccineren.”

Peter Mul, voormalig raadslid D66 reageerde een tijd terug op de tweet van staatssecretaris Blokhuis, wat vond u van deze reactie?
“Ik vond de reactie wel erg scherp, en ik sta daar niet achter. Het is niet mijn stijl, dat heeft een beetje met persoonlijke voorkeur te maken en zo zit ik zelf niet in elkaar. Je ziet inderdaad dat de vaccinatiegraad bij de Bijbelgordel een stuk lager is, vanwege het geloof. Dat is trouwens de enige plek waar af en toe nog uitbraken zijn, die we allang vergeten zijn. Maar ik zou zoiets nooit op deze scherpe manier zeggen, want ik denk dat je meer vliegen vangt met honing dan met azijn. Je moet het positief brengen en niet wegzetten, dat is niet verstandig met dit soort situaties in combinatie met dit onderwerp.”