De RAGweek is een jaarlijks terugkerende week waarin studenten zich in zetten voor het goede doel. Tijdens deze week die dit jaar van 11 tot en met 17 maart 2019 plaatsvond, werden er verschillende activiteiten door de hele stad georganiseerd. De volledige opbrengst van deze activiteiten ging dit jaar naar Campagneteam Huntington en Taal Doet Meer. Dit jaar moest de organisatie het zonder subsidie van de gemeente doen.

Tijdens de RAGweek worden talloze activiteiten georganiseerd in samenwerking met studenten-, studie- en studentensportverenigingen. Je kunt dus niet alleen de mooiste feestjes meepakken, maar ook allerlei culturele en sportieve activiteiten bezoeken. Stap met een vereniging in een rondvaartboot, ga met je familie een halfuurtje bowlen of doe mee met de pubquiz. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, zodat de hele stad deel kan nemen aan de RAGweek.

Studentenorganisaties krijgen (financiële) ondersteuning omdat zij bijdragen aan de communityvorming tussen studenten en onderwijsinstellingen. Het College van Bestuur beslist eens in de drie jaar welke verenigingen in aanmerking komen voor een subsidie. Vanuit de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht wordt de RAGweek ondersteund, maar door de gemeente niet. Op 20 februari 2019 is er door de commissie van de RAGweek vijfhonderd euro subsidie bij de gemeente aangevraagd. Dit bedrag is niet verleend. Is een terugkerend evenement hier erg van afhankelijk? We spraken hierover met Bram van de Wetering, voorzitter van Stichting RAGweek Utrecht.

Wat vind je ervan dat de gemeente geen subsidie voor de RAGweek heeft verleend?
“De gemeente verstrekt geen subsidies aan Stichting RAGweek Utrecht. Dit doen zij omdat de gemeente dan indirect de goede doelen zou steunen waar Stichting RAGweek Utrecht zich voor inzet. Dit is te begrijpen, maar wij vinden het als stichting RAGweek zijnde heel jammer. Wij verzorgen namelijk activiteiten voor iedereen. Hiermee wordt inderdaad geld opgehaald voor het goede doel, maar het gaat ook om de verbinding in de stad en voornamelijk tussen studentenorganisaties. In maart wordt er door ons een activiteitenweek gehouden waaraan iedereen, dus elke inwoner van Utrecht en daarbuiten, voor een sterk gereduceerd tarief kan deelnemen aan leuke activiteiten. Dat vervolgens de opbrengst van de activiteiten naar het goede doel gaat is voor de gemeente blijkbaar reden genoeg om niet middels subsidies mee te werken aan de verbindende activiteiten. Wij snappen dat de gemeente niet indirect het goede doel kan steunen, omdat anders tal van organisaties bij hen zullen aankloppen voor een subsidie, maar we zouden in andere vormen graag hulp zien. Dit doet de gemeente al wel in zekere mate, aangezien zij ons wel een vergunning hebben verstrekt voor de succesvolle badeendenrace in de Singel.”

Ondervindt de organisatie problemen doordat er geen subsidie wordt verstrekt? 
“Stichting RAGweek Utrecht is volledig afhankelijk van donaties en subsidies van particulieren, bedrijven en gemeente. Wanneer wij geen subsidies ontvangen moeten wij onze activiteiten daarop afstemmen en kunnen wij alleen een programma samenstellen met zaken die wij gedoneerd krijgen. Hierdoor zijn wij afhankelijker van giften dan wij zouden willen zijn. Toch zijn er gelukkig genoeg bedrijven en particulieren die ons willen steunen met fysieke producten of geld, waardoor wij toch in staat worden gesteld om een mooie week neer te zetten voor iedereen die daar betrokken bij wil zijn. Het is met hulp van die bedrijven dat wij daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor de goede doelen waarvoor wij ons inzetten.”

Hoe hebben jullie nu geld voor de activiteiten bij elkaar gekregen?
“Na veel te hebben genetwerkt en rond te zijn gegaan met ons verhaal over Stichting RAGweek Utrecht en de goede doelen die wij steunen hebben wij voor de meeste activiteiten alles gesponsord gekregen van de betrokken partijen. Zij hebben ons in staat gesteld om het geld dat wij met de activiteiten ophalen nagenoeg allemaal naar het goede doel te laten gaan. De daadwerkelijke promotie van de RAGweek was lastiger te verwezenlijken. Gelukkig kregen wij van de Universiteit Utrecht als studentenorganisatie de kans om gratis promotie te doen binnen de Universiteitsgebouwen. Dat was een groot voordeel, want daar zit ook onze grootste doelgroep. Verder hebben wij voornamelijk onze eigen social media netwerken gebruikt voor de promotie en zijn wij op diverse media afgestapt voor promotie. Het drukken van posters en een banner hebben wij helaas dit jaar moeten financieren uit het potje ‘onvoorzien’, omdat er geen bedrijf is gevonden om postersponsor te zijn. Geld dat wij van onze hoofdsponsoren krijgen, die op de posters staan, willen wij namelijk volledig naar het goede doel laten gaan. Het doel is altijd weer om minimale kosten te hebben en een maximale opbrengst voor het goede doel en daarom zijn subsidies hard nodig.”

Het bestuur van de RAGweek is intens blij met alle particulieren en bedrijven die met geld of fysieke producten de RAGweek steunen, maar met hulp van de gemeente zou een veel grotere doelgroep aangesproken kunnen worden om deel te nemen aan ludieke en verbindende activiteiten in de gemeente Utrecht.

Het bedrag dat is opgehaald laat nog even op zich wachten, maar het bestuur kijkt in ieder geval terug op een leuke week en ze zijn erg trots op wat ze hebben neergezet.