De gemeente Utrecht gaat het experiment met de slimme energiemeter uitvoeren met behulp van laagdrempelige en goedkope displaytjes. Op die manier hoopt de gemeente, in samenwerking met een aantal andere gemeenten en bewonersorganisaties, een einde te maken aan het energiebesparingsprobleem van de slimme energiemeter.

Technische apparaatjes die je energieverbruik meten, energieverbruiksmanagers genoemd, zijn er al op de markt. Voorbeelden zijn de Oxxio App en Toon, de slimme thermostaat van Eneco. ‘Maar deze energieverbruikersmanagers vinden wij te hoogdrempelig’, vertelt Marion Overberg van de gemeente Utrecht. ‘Zo zijn ze bijvoorbeeld heel erg duur, en alle apps zijn gekoppeld aan je energieleverancier. Je mag ze dan wel gratis downloaden, maar geeft wel al je energie- en contactgegevens vrij.’

De gemeente Utrecht kiest er daarom voor om een experiment te houden met veel simpelere energieverbruikersmanagers. ‘Wij zien dat er geen product op de markt is dat onafhankelijk, laagdrempelig en goedkoop is en energie kan registeren’, vervolgt Overberg. Daarom kiest de gemeente ervoor om zelf een eenvoudige, goedkope display te introduceren. ‘Het moet een beetje op een kookwekkertje lijken, dat je bijvoorbeeld in je keuken neer kan zetten. Het moet heel direct uitslagen geven, zodat het in realtime je energieverbruik weergeeft’, aldus Overberg. Het experiment zal vooral bij de huishoudens met een wat lager inkomen plaatsvinden, omdat met name bij deze mensen vooralsnog weinig interesse is in dit soort digitale apparaatjes, volgens Overberg.

De slimme energiemeter werd in 2015 geïntroduceerd door de overheid bij alle huishoudens in Nederland. De overheid hoopte met de slimme energiemeters op een gemiddelde energiebesparing van 3,5%, maar uit onderzoek van vorig jaar van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de werkelijke energiebesparing minder dan 1% is. Het doel van de gemeente is dat huishoudens op de displaytjes snel kunnen zien waar veel energie aan verloren gaat, zodat men energiebewuster gaat leven en de energiebesparing omhoog gaat.