In Amsterdam is het al langere tijd een probleem: particuliere vakantieverhuur via Airbnb. Omwonenden ervaren in stijgende mate overlast door onder andere slordige toeristen en luidruchtige rolkoffers. In Utrecht Neemt het aantal Airbnb voorzieningen toe. Gemeente Utrecht zoekt naar een passend beleid.

Met name in en rondom de binnenstad groeit het aantal Airbnb woningen in een rap tempo. In een buurtenquête door Gemeente Utrecht uit 2017 geeft één op de tien inwoners van Utrecht aan last te hebben van overlast door particuliere vakantieverhuur. Onder de bewoners van de binnenstad betreft dit zelfs twintig procent.

Om deze overlast tegen te gaan heeft Gemeente Utrecht al eerder bepaald dat woningen niet meer dan zestig dagen per jaar verhuurd mogen worden, desondanks het aantal klachten destijds nog gering in omvang was. Daarnaast is bepaald dat verhuurders een dwangsom kunnen krijgen en ook is er een meldpunt voor overast geïntroduceerd. Ook geldt sindsdien dat de huurder zes procent aan toeristenbelasting dient te betalen. Het doel van deze preventieve maatregelen is het voorkomen van Amsterdamse praktijken geweest.

Echter is de Utrechtse problematiek niet te vergelijken met die van Amsterdam. Dit heeft volgens Gemeente Utrecht twee oorzaken. Ten eerste is de omvang van het probleem in Utrecht aanzienlijk minder groot dan in Amsterdam. Waar in Utrecht circa tweeduizend Airbnb woningen te vinden zijn betreft dit in Amsterdam circa twintigduizend woningen. Daarnaast hanteert Utrecht een passieve vorm van handhaving, dat inhoudt dat er wordt gehandeld op basis van klachtmeldingen. In Amsterdam geldt een aanpak van actieve handhaving, dat inhoudt dat misstanden actief worden opgespeurd. Hierdoor is de omvang van de problematiek in Utrecht relatief gezien gering.

Overigens lijkt overlast niet de hoofdoorzaak van het aangescherpte beleid. ”Het is belangrijk om te vermelden dat de aanleiding van het beleid niet zo zeer gaat om overlast beperken, maar juist om vakantieverhuur onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Voorafgaande het beleid was dit simpelweg helemaal niet toegestaan.” zegt Sanne van den Heuvel, beleidsadviseur van Gemeente Utrecht. Momenteel overweegt de gemeente het invoeren van een registratieplicht. ”Dan komt er een nieuwe beleidsregel bij, namelijk dat één van de voorwaarden voor het toestaan van particuliere vakantieverhuur in woningen is, dat de particuliere vakantieverhuurder zich hiervoor vooraf heeft geregistreerd bij de gemeente.”