Gemeente Utrecht wil zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen die te maken hebben met Jeugdzorg uit huis worden geplaatst. Ze zoeken naar andere oplossingen voor jeugd, waarvoor thuis wonen geen optie meer is. Hoe de gemeente dit precies wil aanpakken, wordt dit aankomende jaar nog verschillende keren besproken. In 2020 komt er een definitief plan op tafel.

Gemeente Utrecht wil ten eerste dat kinderen minder vaak tot niet uit huis worden geplaatst als er problemen spelen thuis. Daarnaast wil zij dat er meer gezinsgerichte zorg komt voor de conflicten die zich voordoen binnen het gezin, dat ouders maximaal betrokken zijn en er gefocust wordt op het toekomstperspectief van het kind.

Voordat het definitieve plan er ligt, zal er eerst nog veel overlegd worden tussen verschillende regio’s die samen specialistische zorg voor kinderen financiert. De regio’s betreffen: Eemland, Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Oost en Utrecht-stad. Deze samenwerking wordt het bovenregionaal verband genoemd, maar de Gemeente Utrecht heeft het liefst dat de kinderen in hun eigen regio kunnen blijven en niet van regio naar regio hoeven te verplaatsen voor specialistische zorg.

Via de site van de gemeente Utrecht wordt iedereen op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen rondom het definitieve plan voor meer gezinsgerichte zorg in 2020.