De gemeente Utrecht wil de huisvesting van afgekickte drugsverslaafden onder handen nemen. Een goede samenwerking met omliggende gemeenten moet daarvoor zorgen, zo schrijven de beleidsregels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor. Anne-Marijke Podt, gemeenteraadslid namens D66, geeft aan de bestaande banden te willen aanhalen: ‘We hebben over het algemeen een goed samenwerkingsverband met de andere gemeenten in deze regio. Komende jaren willen we dat nog verbeteren.’

Eerder deze week schreef de Volkskrant dat veel gemeenten zich niet sterk maken voor de opvang van ex-verslaafden uit andere gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om mensen met een voormalige GHB-afhankelijkheid, voor wie verhuizen naar een andere regio een succesvolle methode tegen terugval blijkt. Rijksoverheid meldde in augustus vorig jaar in de Nationale Drug Monitor dat zogeheten ‘ketenzorg’ juist zeer wenselijk is bij de behandeling van ex-GHB-verslaafden. Volgens Podt is de gemeente Utrecht niet huiverig om ex-verslaafden uit andere gemeenten op te vangen.

Het knelpunt ligt bij de huisvesting van de ex-verslaafden. In Utrecht is er al langere tijd een huisvestingstekort. Ook voor ex-verslaafden is het daarom moeilijk om een woonplaats te vinden. ‘De plekken waar drugsverslaafden behandeld worden, zijn over het algemeen in het centrum van een gemeente. Mensen met een verslaving komen dus vanuit de regio naar het centrum voor een behandeling’, legt Podt uit. ‘Utrecht is altijd al een gemeente met een tekort aan huisvesting. Dat geldt dus ook voor ex-verslaafden. Dat probleem is niet zo gemakkelijk op te lossen.’ Podt stelt voor om deze mensen daarom naar andere gemeenten te verhuizen, waar het makkelijker is woonruimte voor ze te vinden.

Het verhuizen van ex-verslaafden blijkt een succesvolle methode om terugval te voorkomen, met name bij ex-gebruikers van de drug GHB. Ex-verslaafden maken zich op deze manier makkelijker los van hun oude netwerk en gewoonten, waardoor de zin in drugs in veel gevallen sterk vermindert. Het Nijmeegse onderzoeksinsituut voor verslavingszorg Nispa drong afgelopen week aan deze methode actiever in te zetten bij de behandeling. Nispa publiceerde eerder een rapport, waarin het de aanbeveling deed om afgekickte GHB-gebruikers buiten de regio waar ze vandaan komen op te vangen. Dit advies werd al in 2010 genoemd in onderzoek door de Universiteit van Rhode Island, waarvoor 61 GHB-gebruikers werden ondervraagd. Hieruit bleek dat de omgeving van de gebruiker van grote invloed is op de afhankelijkheid van GHB.

Het verhuizen van mensen naar een andere regio is niet altijd aan de orde, voegt Podt toe: ’De behandeling van drugsverslaafden is maatwerk. In alle gevallen is de situatie verschillend. Of een ex-verslaafde naar huis gaat, of in een andere regio wordt opgevangen, hangt totaal af van de omgeving van die persoon.’