De gemeente wil door het oprichten van wijk- en buurtplatforms de betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de stad vergroten. Deze platforms, die een afspiegeling moeten vormen van de mensen uit een gebied, zouden de wijkraden moeten vervangen. Wij spraken met de voorzitter van wijkraad Oost, Remmelt Veen, over de veranderingen die de gemeente wilt doorvoeren.

Wat houdt een wijkraad in?

De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het algemene belang van de wijk. Wij zijn onafhankelijk en bepalen zelf onze agenda. We gaan, liefst in een vroegtijdig stadium, in dialoog met de gemeente en geven gevraagd en ongevraagd advies.We zijn, in de visie van college B & W,  de ogen en de oren van de wijk. Ons advies proberen we zoveel mogelijk te baseren op kennis van en contacten met de wijk en op minimaal één wijkraadpleging per jaar.

Wat vindt u ervan dat de gemeente de wijkraden wilt vervangen door een comité van bewoners en ondernemers?

Zoals ik net al zei geeft de wijkraad vaak advies aan het college gebaseerd op kennis van en contacten met de wijk. Op gebied van kennis en contact zal denk ik niet veel veranderen. De ondernemers weten precies wat de wijk nodig heeft en wat de problemen zijn net zoals de bewoners.  Waar ik mij wel zorgen over maak is of de bewoners en ondernemers wel genoeg ervaring met en kennis over politiek hebben. Wij staan veel in contact met de gemeente en haar wethouders en om serieus genomen te worden moeten we wel een beetje kennis van zaken hebben.

 

Stel dat de plannen doorgevoerd worden wat gebeurd er dan met de huidige wijkraadsleden?

De huidige wijkraadsleden hoeven voorlopig denk ik nog niet te vrezen voor hun posities. Als de plannen doorgevoerd zullen worden komt er hoogst waarschijnlijk een overgangsperiode waarin er geschikte kandidaten worden gezocht voor het comité van B&O. De huidige raad leden zijn vaak ook bewoners en ondernemers dus de kans is groot dat misschien wel niemand hoeft te wijken.

 

Denkt u dat het comité van bewoners en ondernemers beter zal functioneren dan de wijkraden? 

Om eerlijk te zijn denk ik niet. de functie zal hetzelfde blijven: De gemeente informeren en adviseren over wat er in de wijk gebeurd. De gemeente toont vaak een passieve houding als het gaat om de adviezen die wij ze geven. Ik zie niet gauw dat er wel beter geluisterd word naar wat het comité te zeggen heeft. De gemeente doet toch wat ze wilt.

– Remmelt Veen, voorzitter wijkraad Oost.