Het voorstel van GroenLinks om vuurwerkoverlast te beperken in Utrecht is donderdagavond afgewezen in de gemeenteraad. De raad had op bijna elk onderdeel van het voorstel kritiek, en had moeite de noodzaak en haalbaarheid van het voorstel te zien.

GroenLinks-raadslid Steven de Vries stelde een verbod op vuurwerk in het buitengebied van de gemeente en alle parken voor. Daarnaast wilde hij in overleg gaan met scholen, zorginstellingen en bewoners om samen tot een vuurwerkvrije zone te komen. Ook kwam hij met een een voorstel voor definitieve stop op het verschaffen van vergunningen voor verkoop en opslag van vuurwerk. Tenslotte bracht GroenLinks de mogelijkheid van een centrale vuurwerkshow ter sprake.

Volgens de gemeenteraad heeft het verbod op vuurwerk in bepaalde zones geen zin. Zij schrijven in hun reactie op het voorstel, gepubliceerd op de website van de gemeenteraad: ‘Ervaring in andere steden leert dat niet is aan te geven of het instellen van vuurwerkvrije zones effect heeft op vermindering van overlast en schade. Men ziet vooral positieve effecten door de invoering van de verkorte afsteektijden.’

Voor overleg met scholen en zorginstellingen moeten er volgens de gemeenteraad eerst meer klachten van die partijen komen. Er is nu te weinig aanleiding om met hen om de tafel te gaan: ‘Geen van de instellingen heeft aangegeven ondersteund te willen worden bij het weren van vuurwerk in de omgeving.’ Ook een verbod op de vergunningen ziet de raad niet zitten, omdat ‘ondernemers fors geïnvesteerd hebben om te voldoen aan strenge veiligheidseisen.’ Tenslotte laat de raad wel de deur wel op een kier voor een centrale vuurwerkshow: in dezelfde reactie op het voorstel staat dat er onderzoek  naar het draagvlak en de effecten van een dergelijke show moet komen.