"Het motorcrossseizoen is weer begonnen en helaas gaat dit wederom gepaard met geluidsoverlast", zo luidde de woorden van Julia Kleinrensink, raadslid van GroenLinks gisteren. Mensen uit Zuilen weten daar alles van. Volgens een aantal inwoners zorgt Motorcrossclub Utrecht op industrieterrein Lage Weide voor overlast. De gemeente zei in 2017 al dat er een geluidsmuur gerealiseerd kon worden rond het terrein, maar deze staat er nog niet. Milieugroep Zuilen gaat vanwege het ‘niet nakomen van een belofte door de gemeente Utrecht’ naar de rechter. Ook de partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie vragen zich af waarom er nog steeds geen geluidsmuur staat.

Julia Kleinrensink stapte naar voren tijdens het vragenuurtje en stelde, ook namens de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, vragen aan de gemeente over de hinder die sommige inwoners van Zuilen ervaren. De partijen vragen zich onder andere af waarom er nog steeds geen geluidsmuur is. Wethouder Victor Everhardt geeft antwoord op de vragen. Volgens hem heeft de gemeente in hun brief van 22 maart 2017 aangegeven dat er een geluidsmuur gerealiseerd kan worden, na het verkoop van een strook gemeentegrond aan de naastgelegen ondernemer. Maar de plannen zijn nog niet gerealiseerd, waardoor de grond nog niet verkocht is en er geen geld is om de muur voor het afgesproken deel door de gemeente te subsidiëren. Het overige deel van de muur zou worden betaalt door de motorcrossclub.

Volgens de partijen zijn de afspraken om de hinder voor omwonenden te beperken niet nagekomen, maar volgens de wethouder voldoet de motorcrossclub aan de regels. “Omdat ook met toepassingen van de geldende geluidsnormen in Zuilen toch hinder wordt ervaren, zijn we met partijen gesprekken gestart om na te gaan of een duurzame verbetering mogelijk is. De uitkomst daarvan was dus de verkoop van de strook gemeentegrond. Maarja, zolang die grond niet is verkocht, ontbreken de financiële middelen” aldus de wethouder.

“De ervaren overlast is volgens de fracties onwenselijk, zelfs als het juridisch gezien binnen de norm valt. Hoe ziet het college dit?” vraagt Kleinrensink. De wethouder is het met haar eens dat een geluidswerende voorziening wenselijk is om het geluid van het crossen te verminderen. Maar op de vraag of het college bereid is om zolang de muur er niet staat de motorcrossers niet te laten rijden, met minder motoren te laten rijden of minder frequent te laten rijden is de wethouder het niet eens. Volgens hem mag de club juridisch gezien ook zonder geluidwerende voorzieningen rijden. In een speciale vergunning is aangegeven aan welke regels de club zich moet houden. Zo moeten alle motoren die op de baan worden toegelaten aan de wettelijke eis van 94 decibel voldoen.

De discussie brengt bij de fracties aardig wat teweeg, gezien de hoeveelheid vragen die erover gesteld worden. Sjors Nagtegaal (PVV) woont in Zuilen en hoort zelf vaak het geluid van de motorclub. Volgens hem zeuren de bewoners onnodig. Kleinrensink vindt de sport niet passen bij de stad Utrecht en wil het liefst dat andere sporten, die meer bij Utrecht passen, meer de ruimte krijgen. “We spreken hier al een aantal jaren over en de oplossing zit in de geluidsmuur. Dit is nu onze hoofdfocus”, aldus de wethouder.