GroenLinks wil dat het mogelijk wordt om rookvrije zones aan te wijzen in de publieke ruimte rondom rookvrije instellingen. We spreken hierbij onder meer over scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen en speeltuinen. GroenLinks raadsleden Marcel Vonk en Janneke van der Heijden hebben hierover begin oktober schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester & Wethouders.

“We vinden het belangrijk dat iedereen gezonde lucht kan inademen. Mensen moeten zelf de keuze kunnen maken welke lucht zij inademen. Op veel plekken heb je deze keuze niet, waardoor je door anderen in vervuilde lucht zit. We spreken nu natuurlijk niet alleen over sigarettenrook, maar ook over luchtvervuiling door bijvoorbeeld uitlaatgassen. Kinderen krijgen vaak vanaf jongs af aan al rooklucht binnen door hun omgeving. Wij willen dat hier verandering in komt.”, vertelt GroenLinks raadslid Janneke van der Heijden.

Op dit moment kunnen instellingen over hun eigen terrein bepalen of er gerookt mag worden of niet. Universiteiten mogen bijvoorbeeld zeggen dat de school rookvrij is. Het UMC Utrecht en het Wilhelmina Ziekenhuis zijn sinds 1 oktober geheel rookvrij, inclusief de omliggende terreinen. Buiten hun terrein hebben bedrijven en instellingen daarentegen niet veel in te brengen. Zodra je buiten dat terrein staat mag je meteen een sigaret opsteken. Hierdoor staan bijvoorbeeld buiten een schoolplein veel mensen te roken waardoor de lucht nog steeds bijna net zo vervuild is.

GroenLinks vindt dat dit moet veranderen. “Wij willen met het nieuwe beleid ervoor zorgen dat niet alleen in de terreinen die eigendom zijn van bijvoorbeeld een Universiteit, maar ook de publieke ruimte waar de gemeente het zeggenschap over heeft, rookvrije zones kan hebben. Het is dus als het ware een uitbreiding van de al bestaande regels.”, aldus van der Heijden.

Gemeente Groningen is al zo ver. Zij zijn sinds eind september de eerste ‘rookvrije’ stad van Nederland. Daar wordt nu door middel van borden aangegeven als er op een openbare plek niet gerookt mag worden.

Van der Heijden hoopt dat iedere burger mee wil helpen als het wordt gerealiseerd. “Iedere burger kan helpen met de controle van de naleving van het beleid. Ik denk dat het een stuk makkelijker wordt voor mensen om anderen aan te spreken wanneer er een bord hangt dat aangeeft dat er niet gerookt mag worden. We hopen dat de handhaving dan de controle hiervan kan toevoegen aan hun dagelijkse taken.”