De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg blijkt moeilijker dan gedacht. De gemeente wil de weg tussen Paardenveld en Marnixlaan verkeersveiliger maken, maar de hoeveelheid autoverkeer bemoeilijkt het conceptontwerp.

Voordat het ontwerp kan worden afgerond, moet het verkeer eerst bestudeerd worden. Daardoor wordt de planning opgeschoven. Er worden wel alvast een aantal maatregelen genomen om de straat veiliger te maken.

Er komen twee drempels voor en na het spoorviaduct om de snelheid van auto’s te verminderen en er worden enkele parkeerplaatsen weggehaald, zodat er meer zicht van en naar zijstraten komt voor afslaand autoverkeer. Begin 2019 wordt een snelheidsmeter geplaatst waarop te zien is of de automobilist zich aan de afgesproken snelheid houdt.

Bewoners en ondernemers van de Amsterdamsestraatweg proberen al langere tijd met de gemeente samen te werken om de straatweg een dertig kilometerstraat te maken. Aangezien deze opgave moeilijker is dan gedacht, neemt de gemeente meer tijd voor het conceptontwerp dan gepland.

Dit alles is rond het voorjaar van 2019 klaar.