Afgelopen woensdag werd in Zuilen de bibliotheek na lange tijd heropend. In een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat jongeren significant minder zijn gaan lezen in de afgelopen 10 jaar.