Het komende halfjaar wil de gemeente driehonderd Utrechters helpen bij het beheren van hun geld. Dit zal worden gedaan doormiddel van het digitale Huisboekje. Dit is een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee geld op een makkelijke manier beheerd kan worden. Het doel is om Utrechters zo snel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, geldstress weg te nemen en deelnemers vastheid in hun geldzaken te laten ervaren.

De gemeente geeft aan het initiatief te zijn begonnen omdat veel inwoners tijdelijk of structureel moeite hebben om financieel rond te komen. Inwoners met een laag inkomen hebben vaak verschillende bronnen van inkomsten, die op andere momenten in de maand binnenkomen, waardoor het voor velen lastig is om bedragen opzij te zetten om de vaste lasten van te betalen. Ook zijn er inwoners, zoals Zzp-ers, die elke maand een wisselend inkomen hebben waardoor ze het risico lopen om in sommige maanden meer uit te geven dan dat er aan inkomsten binnenkomt. Kortom, iedereen die wil en geldproblemen heeft, mag meedoen.

Het Huisboekje is digitaal via de website te zien. De vaste lasten van de deelnemers worden maandelijks via het Huishoudboekje betaald. Het overige bedrag wordt als leefgeld op de eigen rekening gestort. De deelnemers hebben zelf controle over hoe het leefgeld wordt uitgegeven.

Op dit moment doen zeventien deelnemers mee aan het huishoudboekje. De gemeente geeft in de raadsbrief aan dat de dienstverlening hen daadwerkelijk financiële stabiliteit biedt en dat ze geen geldzorgen meer hebben. In totaal is er de komende periode plek om driehonderd deelnemers financiële steun te bieden.

Privacy
Aan het online register waarin de transacties eerder werden geregistreerd, bleek een risico te zitten voor de privacy van de deelnemers. Inmiddels is er overgestapt naar een nieuwe technologie, die de privacy wel kan garanderen.