De tippelzone aan de Europalaan gaat sluiten op 1 juli 2021. Dit hebben de ChristenUnie, D66 en GroenLinks in het coalitieakkoord vastgelegd. Carmen Kleinegris, medeoprichtster van de tippelzone, is het niet eens met het besluit van het college. Ze ziet een onzekere toekomst voor de sekswerkers die verplicht moeten stoppen met werken.

“De gemeente heeft een aantal redenen voor het sluiten van de tippelzone. De belangrijkste reden is dat het college woningen wil bouwen in het gebied waar nu nog de tippelzone ligt, dit is onderdeel van het ‘nieuwbouwplan Merwede’. Toen wij in 1986 de tippelzone oprichtten was dit een plek buiten de stad, waar bijna niemand woonde. Nu Utrecht is uitgebreid en het aantal inwoners steeds meer groeit, is de tippelzone inmiddels onderdeel van de stad geworden. De gemeente Utrecht wil dat er meer woningen bijkomen, in dit geval op de plek van de tippelzone.

Een andere reden voor het sluiten van de tippelzone is dat er een repressief beleid is naar sekswerkers toe. Dit zie je in meer gemeenten, bijvoorbeeld in Groningen, waar de tippelzone gaat sluiten in 2019. Het is niet meer het ‘leven en laten leven’. In Utrecht zijn het Zandpad en de Hardebollenstraat al gesloten. Alle partijen, zowel links als rechts, zeggen dat sekswerk niet meer hoort in onze stad. Vroeger was het gewoon onderdeel van het leven hier. Nu is iedereen er op een andere manier naar gaan kijken. 

Alle partijen, zowel links als rechts, zeggen dat sekswerk niet meer hoort in onze stad.

Er is al jaren een uitsterfbeleid op de tippelzone, want er is een hele grote groep die al heel lang niet meer op de tippelzone mag werken. In de tijd dat ik er werkte, 35 jaar geleden, werkte er gemiddeld 500 verschillende prostituees per jaar. Nu werkt er al jaren een groepje van slechts 50 tot 80 prostituees. Dit komt omdat vroeger iedereen mocht tippelen, of je nou uit Utrecht kwam of niet. Als iedereen zich gewoon aan de regels hield die daar golden, dan kon je daar gewoon werken en was je welkom bij de HAP (Huiskamer Aanloop Prostituees). Nu wil de gemeente Utrecht alleen de tippelzone openstellen voor vrouwen uit Utrecht. Heel oneerlijk, veel vrouwen willen juist niet in hun eigen stad werken, vanwege de herkenning en de vooroordelen.

In de jaren tachtig zag je dat de vrouwen veel wisselden tussen verschillende steden om zo anoniem te kunnen blijven werken. Wanneer de tippelzone sluit denkt de ChristenUnie dat alle sekswerkers gaan afkicken en/of uitstappen, dit is een fabel. De sekswerkers willen gewoon door met tippelen. Ze krijgen alleen een uitkering als ze het uitstapprogramma hebben gevolgd, het is gewoon pure chantage. En wanneer ze het uitstapprogramma eenmaal hebben gevolgd, dan zitten ze vooralsnog op de bank. Geen hond die een ex-sekswerker als medewerker wil.

Het sekswerk gaat nu naar de anonimiteit verdwijnen. Hooguit 20 procent gaat meewerken aan het uitstapprogramma, de rest wil gewoon door blijven tippelen. Ten eerste moeten ze (illegaal) blijven werken omdat hun uitkering niet genoeg is. Ten tweede gaan ze het sociale leven van het sekswerk missen en het contact met de omgeving. Het is ook een soort dagritme wat voor de sekswerkers wegvalt.”

Het sekswerk gaat nu naar de anonimiteit verdwijnen.