Uit het onderzoek van Qompas is gebleken dat scholieren onder andere een welvarende carrière belangrijker vinden dan een leuke studie of baan. Naar aanleiding van dit onderzoek spraken we met Merijn Berden, een 4-havoscholier op het st-Gregorius College.

We spreken Merijn over…

 De toekomst

Merijn is zestien jaar en zit in de vierde op de havo aan het st-Gregorius College. Toen hem werd verteld wat de aanleiding was voor dit onderzoek, lacht hij even en knikt begrijpelijk. Op dit moment weet de scholier nog helemaal niet wat hij wil doen later, er zijn zoveel opties en ook heeft hij nog geen idee wat voor werk hij wil gaan doen. Uit het onderzoek van Qompas bleek ook dat veel jongeren afhaken als de carrièrekans bij een ‘leuke’ studie onduidelijk is, maar Merijn wijkt daarvan af. ‘Ik zou de studie nog steeds doen hoor, al zou ik wel vaak twijfelen of ik er wel wat aan heb,’ vertelt Merijn ernstig.

De studielocatie

Over de locatie van de studie doet Merijn erg laconiek, dat maakt hem helemaal geen bal uit, zolang het maar niet in het buitenland is. ‘Het buitenland trekt mij dus echt totaal niet aan omdat ik dan zo ver van mijn familie en vrienden zit, en die zijn belangrijk voor mij,’ spreekt hij terwijl hij zijn zus aankijkt die naast hem heeft plaatsgenomen. Dit antwoord komt ook overeen met de onderzoeksresultaten, uit deze resultaten bleek dat er een daling voorkomt in de importantie van een studie die dichtbij is. Deze daling wordt voornamelijk beïnvloed door de havo-jongens, waar Merijn er een van is.

Zijn sociale leven

Wat al eerder vermeld werd, was dat familie en vrienden erg belangrijk zijn voor Merijn, ‘Het leven is meer dan alleen maar werken,’ spreekt de jongen wijs. Deze uitspraak bevestigt desgelijks een van de andere onderzoeksresultaten. Dit resultaat vermeldt dat een overzichtelijk en sociaal leven als zeer belangrijk wordt ervaren. Met het combineren van school en sociaal leven komt de scholier nog weleens in de knoop, en dat geeft hij dan ook eerlijk toe. ‘Het is wel lastig af en toe, als je met je vrienden wat wil gaan doen bijvoorbeeld. Dat kan soms niet doorgaan omdat je aan school moet werken.’ Wel geeft hij aan dat school op de eerste plek komt; ‘eerst school, dan pas mijn vrienden.’

Stress

Het onderzoek van Qompas stelde ook dat jongeren tegenwoordig veel minder stressbestendig zijn dan in 2009. Merijn heeft hier wel begrip voor, aangezien hij zelf aangeeft ook regelmatig stress te hebben voor school. ‘In havo 3 deed ik niks en haalde ik goede cijfers, havo 4 is dan voor mij een flinke stap hoger.’ Zijn stress heeft ook degelijke invloed op zijn prestaties, Merijn geeft hierbij ook aan dat hij slechter slaapt door de spanning voor school. Dat scholieren veel stress ervaren is inmiddels bekend, deze conclusie kwam zo ook voort uit het onderzoek van de Kinderombudsvrouw in september 2017.

Schooluniformen

Schaterlachend zit Merijn op zijn stoel, na hem de vraag werd gesteld of hij het eens zou zijn met de invoering van het schooluniform. ‘Neejoh, dat vind ik nou echt vreselijk hé, waarvoor koop ik dan mijn kleren?!’ Met het idee dat iedereen dan gelijk is, is hij het ook zeer niet mee eens. ‘Er zal nog steeds verschil zijn, de ene is dik en de ander dun. Als iemand pukkels heeft, valt die nog steeds op.’

Zorgen

Als het gaat om de toekomst, heeft Merijn een positieve instelling. ‘Ik heb geen zorgen over mijn toekomst, ik geloof dat ieder wel zijn plaats vindt,’ spreekt Merijn, met een glimlach van oor tot oor.