De gemeente Utrecht is in 2014 begonnen met het invoeren van een vernieuwd afvalinzameling beleid, genaamd ‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI). Met HNI wil de gemeente Utrecht de afvalscheiding verbeteren. Dit beleid is tot op heden nog niet in heel Utrecht uitgevoerd en afgerond. De inzameling bij HNI zal met ondergrondse containers in plaats van met de grijze kliko of vuilniszak gebeuren. Het beleid heeft heel wat stof doen opwaaien. Vooral in de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en Wittevrouwen is weerstand geboden. Deze wijken hebben zich verzameld in een coördinatiecomités afvalinzameling.

Op de site van de Gemeente Utrecht heeft de gemeente zijn beweegredenen aangegeven om over te stappen op Het Nieuwe Inzamelen. ‘’Door ons afval te scheiden, houden we meer waardevolle grondstoffen en minder restafval over. Dus wordt er ook minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu. “We besparen ook op de kosten van de verbranding van restafval.’’  Een ander doel van de gemeente is dat in 2050 Utrecht als stad helemaal circulair wil zijn. Dit gaan ze doen ze op verschillende manieren maar onder andere ook door: ‘’Reststromen zoals papier en plastic apart inzamelen zodat we daar weer nieuwe, hoogwaardige producten van kunnen maken.’’ Dit willen ze door het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen zo efficiënt mogelijk gaan doen.

HNI houdt een aantal veranderingen in. Restafval kan alleen nog maar naar daarvoor bestemde ondergrondse containers. Het inzamelen van restafval via vuilniszakken of de bekende grijze kliko aan huis komt daarmee grotendeels te vervallen. De gemeente wil dat mensen ‘aan de bron scheiden’. Per wijk, buurt en straat zal de gemeente bepalen of de huishoudens 3 kliko’s krijgen; 1 voor GFT, 1 voor papier en karton en 1 voor PBP (plastic blik pak). Krijg je geen kliko, dan gooi je het het gescheiden afval weg in openbare ondergrondse containers (kringlooppunten) in de buurt.

Er zijn Utrechters die individueel bezwaar maakten bij de gemeente Utrecht. In het AD, DUIC en RTV Utrecht zijn meerdere recente artikelen te vinden over, soms ludieke, acties van bewoners om aan te geven dat ze het niet met HNI eens zijn. Er zijn coördinatiecomités Afvalinzameling opgericht in de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en Wittevrouwen waarin zij al vanaf 2016 samen optrekken in het verzet tegen de komst van de ondergrondse containers. Deze coördinatiecomités Afvalinzameling hebben met veel kennis van zaken gemotiveerd waarom het HNI niet in de oude wijken past.

De coördinatiecomités hebben meerdere zorgen. In de oude wijken kunnen de kliko’s voor gescheiden afval aanbieding niet worden gedistribueerd omdat er veel bovenhuizen zijn en huizen zonder achterom. Bewoners moeten dus al hun afval voortaan zelf gaan wegbrengen. Dit is voor een doorsnee burger al belastend maar gehandicapten en ouderen worden hierdoor met een enorm probleem opgezadeld. In het benauwde stratenpatroon in de oude wijken gaat de plaatsing van containers ten kosten van groen, parkeerplaatsen en leefruimte. Ook denken ze dat er vervuiling ontstaat door bijplaatsing veroorzaakt wordt door het “casino-karakter” van container aanbieding: De container kan vol zijn, een storing hebben of geblokkeerd zijn door onhandige eerdere aanbiedingen.

Door de activiteiten van de comités is de gemeente beter gaan communiceren met de bewoners. Ook zijn er een aantal ondergrondse containers ergens anders geplaatst op verzoek van de bewoners. De gemeente gaat dit najaar ook een proef doen met nascheiding. Hiervoor is een installatie gebouwd door het afvalverwerkingsbedrijf AVR waar de gemeente Utrecht mee samenwerkt. Het is echter duidelijk geworden dat de gemeente verder gaat met het uitrollen van HNI, ook in de oude wijken. De coördinatiecomités hebben geconcludeerd dat ze de strijd tegen de gemeente moeten opgeven.

Jelleke Meijer comité Tuinwijk: ‘’Het college van B en W zijn heilig overtuigd dat ze het goed doen, met het uitrollen van het incomplete reeds achterhaalde HNI door de hele stad.’’