Utrechters zijn over het algemeen tevreden over de aanpak door autoriteiten na de aanslag op het 24 Oktoberplein afgelopen maandag. Wij spraken met mensen die op deze tragische dag in Utrecht aan het werk waren. Ze vertelden hoe ze deze dag hebben ervaren en hoe ze er op terugkijken.

Harrie Stokkel, basisschool de Vrije School Utrecht
De kinderen op de basisschool Vrije School Utrecht zijn inmiddels van de schrik bekomen en zitten sinds dinsdag weer in de schoolbanken. Harrie Stokkel, secretaris penningmeester van de school, vertelt hoe het hen afgelopen maandag is vergaan. “We hebben het nieuws aan de onder- en bovenbouw verschillend gebracht. In de onderbouw zijn we niet op de situatie ingegaan en in de bovenbouw hebben we gezegd dat er een boef werd gezocht die heeft geschoten. We hebben bewust het woord terrorist niet gebruikt.” Harrie vertelt dat er in het begin wat onrust heerste onder de docenten omdat het gerucht ging dat er meerdere schietpartijen waren geweest. Deze onrust verdween toen dit niet het geval bleek te zijn. Wel hield de school contact met de wijkagent voor veiligheidsadvies. Harrie: “de kinderen gingen rustig met de situatie om, er was slechts één meisje die van streek was en naar huis wilde. Maar dit is later opgelost. Slechts een beperkt aantal ouders hebben hun kinderen op de normale tijd opgehaald. De meeste pas rond 17.00 uur, toen het ergste gevaar was geweken.”

Medewerkers Utrecht Centraal
Ook op Utrecht Centraal was de situatie volgens medewerkers van ProRail onder controle. Zij vertelden over hun ervaringen van afgelopen maandag. Het station was niet afgesloten, wel was er extra beveiliging aanwezig. Medewerkers van ProRail mochten het station niet verlaten en hielden een korte interventie nadat zij waren ingelicht over de aanslag op het 24 Oktoberplein. Tommy, medewerker van ProRail: “We besloten het werk even te staken om onszelf in veiligheid te brengen. Bezoekers mochten echter wel het gebouw betreden en verlaten. Op het station was het rustiger dan normaal.” Maurien, collega medewerker van ProRail,  stond op het punt om voor haar werk naar Utrecht Centraal te komen, maar werd afgebeld door haar manager. Maurien: “ik hoorde van mijn collega’s dat er een gespannen sfeer hing. Toen ik de volgende dag op werk kwam moest ik toch even slikken, later op de dag verliep alles weer zoals normaal.”

De winkels op Utrecht Centraal bleven open, in tegenstelling tot andere winkels in de omgeving. Een medewerker van Rituals vertelt dat er veel bewaking rondliep op het station, die de mensen gerust wisten te stellen. “Ik had eigenlijk helemaal geen onveilig gevoel”, vertelde ze.

Studente Anne Berends
Studente Anne Berends had het nieuws nog niet meegekregen toen zij afgelopen maandagmiddag het station binnenliep. Het viel haar op dat er veel politie aanwezig was. Ook de Hogeschool Utrecht, die inmiddels zijn deuren had gesloten en waar Anne studeert, werd bewaakt door politie. Anne: “De bewaking gaf mij een veilig gevoel. Er was geen paniek op de Hogeschool, wel werd het nieuws op de voet gevolgd. Toen de deuren weer open gingen en we eenmaal naar huis mochten, duurde het nog een tijd voordat de bussen weer reden. Hierdoor was het nog een hele onderneming om van de Uithof naar het station te komen.”