Volgens het huurteam, dat de belangen van huurders behartigt, betaalde de gemiddelde Utrechtse huurder in 2016, 156 euro per maand teveel, waar dit in 2015 nog 130 euro was. Door druk op de Utrechtse woningmarkt betalen zowel studenten als huurders in het middengesment te veel. Het schaarse aanbod van woningen speelt particuliere verhuurders in de hand. Ze kunnen teveel vragen voor een kamer of woning en zo ontplooien tot zogeheten 'huisjesmelkers'.

De Utrechtse huurprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. De prijzen staan op de derde plaats van duurste huurprijzen in Nederland. Volgens Jasper de Groot, directeur van Nederlands Grootste huurwoningsite Pararius, gaan de prijzen van huurwoningen in Utrecht steeds meer lijken op de hoge prijzen van Amsterdamse huurwoningen. Om de huurprijsstijging tegen te gaan wil de gemeente verhuurders dwingen betaalbare prijzen te vragen voor hun woningen. Dit lijkt effect te hebben, de Utrechtse huurverhoging was in het tweede kwartaal van 2017 het laagst sinds jaren.

Het recht om te verhuren is een privaatrecht waar niet op wordt toegezien door een overheidsinstelling. In een stad als Utrecht, waar de druk op de woningmarkt hoog is, liggen er veel kansen voor particuliere verhuurders om misbruik te maken van dit privaatrecht. Dit kunnen zij doen door woningen of kamers tegen een te hoge prijs te verhuren of door het onderhoud aan panden uit te stellen. Volgens Edo Gommers, projectleider bij het huurteam Utrecht, zijn te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud de meest voorkomende klachten.