In het onlangs gepresenteerde huurakkoord Rutte III zijn meer nadelen voor huurders dan in het linksere regeerakkoord van 2012. Huurwoningen worden duurder, wat verhuren aantrekkelijker maakt. Op de huurtoeslag zal worden bezuinigd. Deze veranderingen zullen voor huurders in de stad Utrecht, waar de woningmarkt onder druk staat, gevolgen hebben. In Utrecht staat een huurteam klaar om huurders bij te staan in deze moeilijker tijden.

Door het onlangs gepresenteerde regeerakkoord verandert de machtsbalans tussen huurder en verhuurder. De huurtoeslag wordt lager en verhuren wordt in de toekomst goedkoper. Om de huurder te ondersteunen, bestaat het huurteam. Het huurteam is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt zo ook gesubsidieerd. Hulp inschakelen van het huurteam is daardoor gratis.

Het doel van  het huurteam is de belangen van huurders te behartigen. Om te zorgen dat huurders niet te veel betalen of op een andere manier onrechtvaardig worden behandeld, helpt het huurteam huurders uit Utrecht. Volgens Edo Gommers, projectleider van het huurteam Utrecht, biedt het huurteam huurders op verschillende manieren hulp. Op de site van het huurteam kunnen huurders eenvoudig berekenen of ze teveel huur betalen. Wanneer een huurder het huurteam benadert, komt het langs om de gehuurde woning of kamer op waarde te schatten. Zij kunnen vervolgens in gesprek gaan met de verhuurder om de huurprijs te laten verlagen. Daarnaast kan het huurteam de huurder uitleg geven over onduidelijkheden. Zij weten welke procedures er mogelijk zijn om een rechtmatige behandeling te krijgen. Ook kunnen zij een huurder, als een geschil uit de hand loopt, bijstaan in een rechtszaak. Gommers: ‘wat mij betreft zou heel Nederland wel een Huurteam kunnen gebruiken.’

Zo heeft het huurteam ook Utrechtse studente Mirthe geholpen. Zij kwam erachter dat zij teveel huur betaalde voor haar studentenkamer. Toen zij dit meldde bij haar huisbaas, weigerde hij de huurprijs te verlagen. Dit liep uit tot een rechtszaak. Het huurteam heeft Mirthe van advies voorzien en geholpen bij een rechtszaak totdat de huurverlaging gerealiseerd werd. ‘Ze doen meer dan alleen het bepalen van de echte huurprijs, en dat is voor een onwetende student echt top’.