De stichting Cultuur in Oost, actief sinds 2011, wordt gerund door vrijwilligers samen met huidige voorzitter en vrijwilliger Marcel Gieling. Maar wat doet de stichting Cultuur in Oost nou eigenlijk? De heer Gieling beantwoordde een aantal vragen over de stichting, en vertelde over aankomende evenementen.

Wat is het CIO eigenlijk?
“Het CIO staat voor ‘Cultuur in Oost,’ een initiatief dat zich heeft ontwikkeld in een stichting. De gemeente wilde bewoners van wijken samenbrengen d.m.v. culturele initiatieven. Daarvoor stelde zij een behoorlijke pot subsidie ter beschikking waarmee initiatieven werden ontwikkeld. Inmiddels zijn vrijwel alle subsidies wegbezuinigd en is CIO zelf verantwoordelijk voor financiën waarmee wij evenementen ontwikkelen.”

Waar komt het idee voor CIO eigenlijk vandaan?
“De gemeente (afdeling CZ- kunst in de wijken) heeft destijds geopperd, nadat twee wijkbewoners het initiatief hadden genomen om te komen tot een gesprek met de gemeente/wijkbureau, dat het goed zou zijn dat er een organisatie/stichting in de wijk zou komen. Deze stichting zou dan vanuit eigen kracht en kwaliteit zich gaan bezighouden met de kunst -en cultuur in de wijk. Zij ging dan vooral in de eerste fase om oriënteren, verbindingen leggen, netwerken opbouwen, middelen zoeken, partijen in kaart brengen etc. Daarna zou men kunnen bezien of men ook tot eigen activiteiten/evenementen zou kunnen komen. De stichting Cultuur in Oost in toen opgericht en men is voortvarend van slag gegaan.”

Is, naar uw mening, de verbinding tussen bewoners ook werkelijk verbeterd?
“Of onze projecten de sfeer in de wijk bevorderen is een vraagteken. Dat er veel mensen een plezierige dag hebben is duidelijker. Wij doen geen onderzoek naar effecten of meningen. Daarvoor is voor een vrijwilligers bestuur geen tijd.”

Voor wie is CIO bedoeld?
“In eerste instantie de bewoners/ondernemers in Oost, maar natuurlijk is iedereen welkom.”

Hoe proberen jullie dit te bereiken?
“Wij informeren wijkbewoners door persberichten, flyers en sociale media FB, Instagram en andere sociale mediakanalen. Zo hebben we voor de Korendag in 2016 rond de 1000 bezoekers kunnen vergaren.”

Is er nog veel contact met de gemeente?
“De stichting was onafhankelijk/autonoom en had geen verder geen formele binding met de gemeente. Via middelen vanuit het wijkbureau en ene bescheiden incidentele bijdrage vanuit Culturele Zaken, kon er tijdelijk een cultuurmakelaar/scout aangesteld worden. Deze kon voor de stichting in de beginfase een aantal werkzaamheden uitvoeren. Toen de incidentele middelen opgedroogd waren en er geen structurele middelen beschikbaar kwamen, heeft de stichting het contract met de cultuurmakelaar moeten opzeggen. Men heeft toen zelf een aantal werkzaamheden opgepakt.”

Welke evenementen heeft het CIO tot nu toe georganiseerd?
“Dit jaar hebben we voor het eerst een filmfestival georganiseerd. Ook hebben we ieder jaar een korenfestival. Het bestuur beslist wat er wordt georganiseerd. Wij hoeven niet jaarlijks onze activiteiten te melden bij de gemeente, dit geeft ons ook wat vrijheid. We proberen 2x per jaar een evenement te organiseren.”

Een korenfestival? Wat moet moeten we ons daarbij voorstellen?
“Allerlei zangkoren uit Utrecht treden op. Deze zangkoren, met genres van pop tot theater tot klassiek, treden ieder op voor 25 minuten. Het is een ontzettend divers festival.”

Hoeveel bezoekers hebben de festivals meestal?
“De Korendag in 2016 waren er ongeveer 1000 bezoekers. Het filmfestival (dit was de eerste keer) rond de 400 bezoekers.”

En hieruit kan ik opmaken dat het Korenfestival 2017 nog plaats moet vinden?
“Correct! Het Korenfestival 2017 vindt in Oktober plaats. Iedereen is van harte welkom!”