UTRECHT- Er is een groep die moeite heeft om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan zijn vijftig plussers, wanneer zij hun baan verliezen komen zij vaak weer moeilijk aan het werk. Meetellen in Utrecht geeft deze mensen een stem, niet alleen vijftig plussers maar alle mensen die moeite hebben met toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan ook gaan om mensen met een verslaving, psychiatrische problemen of mensen die dakloos zijn (geweest).

Het gebouw ‘de Stadsbrug’ waar het kantoor van Meetellen zich in bevind, ligt net buiten de stad. Buiten het gebouw staan allemaal mannen met elkaar te praten, velen onder het genot van een sigaretje. Om bij de ruimte van Meetellen te komen neem je de trap omhoog naar de eerste verdieping, en daarna is het aan je linkerhand. In de ruimte van meetellen zitten de panelmedewerkers aan een tafel koffie te drinken, ondertussen praten ze over werk gerelateerde onderwerpen.

De panelmedewerkers zijn vrijwilligers, ze komen zelf allemaal uit de doelgroep. Voordat ze bij Meetellen kwamen werken hadden ze zelf ook moeite om toe te treden tot de arbeidsmarkt. “Dit is de kracht van meetellen, hierdoor voelen mensen zich beter begrepen”, zegt Betty Badal een van de panelmedewerkers. Badal komt zelf ook uit de doelgroep vertelt ze: “Ik ben zeven jaar geleden mijn baan bij het UWV kwijtgeraakt door bezuinigingen. Ik werd werkloos en op mijn leeftijd kom je nog moeilijk aan het werk.” Alle panelmedewerkers hebben hun eigen verhaal en achtergrond vertelt Badal. “Het werk dat ik doe geeft veel voldoening, ik voel me nuttig en ik vind het fijn dat ik andere mensen via meetellen kan helpen.”

Na de lunch is het tijd voor de vergadering.  Terwijl de medewerkers nog snel een kopje koffie of thee inschenken begint Annette Schlingmann de projectcoördinator de vergadering. “Welkom allemaal bij de vergadering”, zegt Schlingmann. De stagiaire noteert alle belangrijke dingen die worden gezegd, voortdurend hoor je hem tikken op zijn toetsenbord.

Meetellen in Utrecht is in opdracht van gemeente Utrecht opgezet, omdat ze meer inzicht wilden krijgen in die specifieke doelgroep. Meetellen werkt samen met de gemeente en met Volksgezondheid. “We werken wel samen met de gemeente, maar ik merk wel dat we steeds onafhankelijker worden”, zegt panelmedewerker Anne-Rose de Bruijn. “De verantwoordelijkheid is verschoven”, benadrukt ze.

Tijdens de vergadering evalueert Schlingmann de afspraken en evenementen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Ze vraagt hoe de panelmedewerkers deze hebben ervaren. Zo zijn een aantal panelleden vorige week naar een Sleep-Inn geweest voor daklozen om een enquête af te nemen. Dit werd door sommigen panelmedewerkers als best wel heftig ervaren is te merken aan de manier waarop erover gesproken wordt. “Het is moeilijk om soms tot deze mensen door te dringen, als ze het woord gemeente horen willen ze vaak niet meer meewerken”, zegt Badal. “Ze zijn bang dat hun inkomen dan wordt afgepakt of dat ze moeten betalen omdat het om een lidmaatschap gaat.”

Meetellen heeft op dit moment bijna vierhonderd panelleden, ze hopen dat dit er in de toekomst nog meer zullen zijn. “In de toekomst hopen we meer landelijke bekendheid te krijgen, en dat we een voorbeeldfunctie zijn voor andere steden”, zegt Schlingmann. “Het is een heel groot proces om zo’n panel op te zetten, het heeft tijd nodig voordat het veel naamsbekendheid heeft.”

Aan het einde van de vergadering worden de afspraken besproken die nog op de planning staan. Een van die dingen is de uitreiking van de Utrechtse toegankelijkheidsprijs waar Meetellen voor genomineerd is. Ze zijn heel erg blij met hun nominatie, dit is dan ook van de gezichten af te lezen wanneer er over dit agendapunt gepraat wordt. “Ik ben heel erg blij dat we zijn genomineerd, het is een stukje waardering en erkenning voor het harde werk dat meetellen elke dag levert. En het is fijn dat anderen dit ook zien”, zegt Badal na afloop van de vergadering.