Marvin Hendriks (37) is Jehovah’s Getuige in de gemeente Utrecht-Merwede. Marvin vervult de rol als ouderling binnen de gemeenschap en is daarnaast getrouwd en vader van twee dochtertjes. Hij vervult de rol als ouderling samen met zes andere mannen en samen hebben zij een leidende rol binnen de gemeente.

Wanneer bent u in aanraking gekomen met Jehovah’s Getuige?

Ik ben nooit Christelijk opgevoed, maar toen ik een jaar of twaalf was begon mijn moeder zich in de Jehovah’s Getuigen te verdiepen. Op dit moment was ik hier nog niet mee bezig. Toen ik achttien was ben ik mij zelf ook gaan verdiepen in de Bijbel door middel van studies, omdat ik deze van mijn moeder mee kreeg. Wat mij vooral aansprak aan de Jehovah’s Getuige is dat Jehovah’s Getuigen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Katholieke kerk ook echt bestuderen wat er in de Bijbel staat. Bij bijvoorbeeld de Katholieke kerk lees je een paar keer in de bijbel, maar houd je je niet echt bezig met wat de literatuur nu daadwerkelijk betekent, Jehova getuigen doen dit wel.

Hoe word je Jehovah’s Getuige?

Jehovah’s Getuige kun je worden door een waterdoop. Hierbij geef je je over aan de regels van God ‘Jehovah’.  Jehovah is de almachtige God waarin wij geloven. Je besluit op dit moment bewust om te gaan leven als Jehovah’s Getuige. Bij de doop word je geheel ondergedompeld in water door je naar achter te laten vallen met iemand die je hierbij opvangt. Het is in feite een wederopstanding naar een nieuw leven. Net zoals dat wij ook in de wederopstanding geloven. Wanneer je goed hebt geleefd volgens de regels van Jehovah zul je ook een wederopstanding krijgen na de dood en het eeuwige leven krijgen op aarde. Het was Jehovah zijn oorspronkelijke plan om de mens een eeuwig leven te geven toen hij deze creëerden. Adam en Eva de eerste mensen op aarde werden ook als volmaakte mensen gecreëerd. Ze kregen echter één regel mee van Jehovah en hebben deze regel overtreden. Deze regel had Jehovah gecreëerd, om de mens te laten inzien naar wie zij moesten opkijken voor leiding. Door die regel te overtreden werden Adam en Eva onvolmaakt, en gaven die onvolmaaktheid door aan hun kinderen waardoor we nu volgens de regels van Jehovah moeten leven om de volmaaktheid en het eeuwige leven weer te bereiken.

 

Bestaat er een hiërarchie binnen de Jehovah’s Getuigen?

Er bestaat geen hiërarchie binnen de Jehovah’s Getuigen. Iedereen is gelijk aan elkaar. Dat de ouderlingen alleen mannen zijn heeft er mee te maken dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen en is eigenlijk ook wel gebaseerd op de oude idealen en de Bijbel waarbij de man een beschermende en verantwoordelijke functie heeft. Alles wat je doet doe je voor Jehovah en er staat niemand boven jou, behalve Jehovah. Jong en oud en man en vrouw staan daarin gelijk aan elkaar.

Op onze website staan daarnaast ook animaties voor onze kinderen beschikbaar. Zodat ook de kinderen op een leuke manier al vroeg in aanraking kunnen komen met de Bijbelse principes en het geloof van Jehovah.

 

Wat is een ouderling en hoe word je het?

Als ouderling leidt je de gemeenschap en ben je ook een vertrouwenspersoon. Wanneer iemand ergens mee zit dan kan hij of zij naar een ouderling gaan.

Je kunt een ouderling worden door alle Bijbelstudies goed uit te voeren en je geheel te verdiepen in de regels van Jehovah. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je jezelf ook beschikbaar stellen voor de positie als ouderling. Als ouderling heb je een grote verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap. Het is van groot belang dat je via de regels van Jehovah leeft. Wanneer iemand een ‘zonde’ (een daad die ingaat tegen de regels van Jehovah) heeft begaan of verkeerde gedachtes heeft die ingaan tegen de wil van Jehovah en hier niets aan wil veranderen, dan kan hij ook uitgesloten worden uit de gemeenschap.

 

Hoe werkt uitsluiting precies?

Wanneer iemand besluit zich bewust tegen de gemeenschap te keren of tegen de regels van Jehovah in te gaan, en er geen spijt van heeft, dan wordt deze uitgesloten. Dit heeft er mee te maken dat hij of zij een gevaar kan vormen voor de geest van Jehovah’s Getuigen. Door sterk tegen het geloof van mensen uit de gemeenschap in te gaan kan hij de leden aan het twijfelen brengen, terwijl het een standpunt is waar ze zelf achter staan. Mensen kunnen hierdoor in de war raken en dit mag niet gebeuren.

Tuurlijk mag iedereen zich hardop afvragen of wat hij geloofd waar is, maar als het gaat om uitingen die on-Bijbels zijn, kan dat een groot gevaar vormen voor de leden van de gemeenschap, en ouderlingen hebben de taak hun daarvoor te beschermen.

De bedoeling van deze uitsluitingsregeling heeft ten doel om degene die uitgesloten worden te laten inzien wat ze verloren hebben. De nare gevolgen van hun keuzes in het leven, samen met hun herinneringen aan de mooie tijd toen ze nog een goede band met Jehovah en zijn aanbidders hadden, zouden ze tot bezinning kunnen brengen.

 

Zou u uw naasten ook uitsluiten, u heeft zelf twee jonge dochters, stel dat zij besluiten geen Jehovah’s getuigen te worden hoe moet dat dan verder?

Dit hangt heel erg af van de situatie. Mijn dochters zijn nu nog geen Jehovah’s Getuige, ze zijn namelijk nog niet gedoopt. Wanneer zij later besluiten geen Jehovah’s Getuige te willen worden, maar zich verder ook niet tegen de gemeenschap keren dan is er niet per definitie een probleem en zou je met elkaar om kunnen blijven gaan. Een groter probleem is wanneer zij zich wel tegen de Jehovah’s Getuigen keren óf besluiten eerst gedoopt te worden en er vervolgens uitstappen. Dit zou betekenen dat ze zich bewust tegen Jehovah keren. Om dan met hen om blijven gaan kan voor verwarring zorgen binnen de Jehovah gemeenschap. De Bijbel is dan duidelijk, en zegt dan om niet langer met dat soort van personen om te gaan.

 

Kent u mensen die bewust uit de gemeenschap zijn gestapt, maar die niet zijn uitgesloten?

Jazeker die mensen heb je inderdaad, het zijn er niet heel veel, maar ik ken wel mensen. Het vervelende is dat de meeste mensen die uit de gemeenschap stappen vaak met hele negatieve verhalen naar buiten komen terwijl zij hier wel lange tijd deel van uit hebben gemaakt. Ze gaan hiermee naar de media of gaan het rondbazuinen, omdat er misschien één conflict heeft plaatsgevonden. Ik ken een jongen die er is uitgestapt omdat hij de verleiding van het uitgaansleven en zijn vrienden niet kon weerstaan. Deze jongen laat weten, dat hij dit nu nog lastig vindt om een keuze in te maken, maar dat als hij zover is nog zeker terug wil keren naar de gemeenschap. Helaas komen dit soort verhalen bijna nooit naar buiten.

 

Binnenkort hebben jullie een congres waarin het thema liefde centraal staat: ‘liefde kan alles overwinnen’, maar hoe werkt dit in verband met homoseksualiteit?

Wij hebben niets tegen homoseksuelen in het algemeen. Het gaat erom of je je homoseksualiteit ook uit. Er zitten in onze organisatie ook zeker wel een aantal homoseksuelen die ook geloven in Jehovah. Deze mensen hebben zelf ook door dat wat zij voelen niet goed is en tegennatuurlijk. De mens is gemaakt voor een liefde tussen man en vrouw. Stel je voor dat iedereen homoseksueel zou zijn, dan zou de mens uitsterven, want twee mannen of twee vrouwen samen kunnen nou eenmaal geen kinderen krijgen. Het gaat dus tegen de biologie in. Het is dus geen probleem als je homoseksueel bent, maar het toegeven aan deze gevoelens is verkeerd. Dit kun je overigens ook terugvinden in de bijbel. Het is dus niet zo dat wij hier persé een gedachte over hebben, maar het is de Bijbel die dit zegt. En wij baseren al onze meningen en regels op de Bijbel.

 

Waarom vieren jullie geen feestdagen of verjaardagen?

Deze vraag krijgen we inderdaad vaker. Het is verschillende keren voorgekomen dat bijvoorbeeld ouders van kinderen uit de klas van mijn dochters vragen waarom we geen kerst of verjaardagen vieren. Maar ik stel hun vaak de vraag waarom doen jullie dit wel? Wat is de reden hierachter? Veel van de vieringen die er zijn hebben een heidense achtergrond, en die is in strijd met wat de Bijbel leert.

De Bijbel zegt niet dat we kerst of verjaardagen moeten vieren. Sterker nog, zoals ik eerder zei was het Jehovah zijn intentie in eerste instantie dat de mens het eeuwige leven zou krijgen, waarom zouden we dan een verjaardag vieren. Uiteindelijk als je je houdt aan de regels van Jehovah kan je uiteindelijk alsnog het eeuwige leven krijgen en in het Paradijs op aarde terecht komen.

 

Op welke leeftijd zouden wij als mens dan blijven hangen, als we het eeuwige leven zouden krijgen?

Hier bestaat geen specifiek beeld bij. Ik denk dat de leeftijd dat Adam en Eva door God geschapen werden de leeftijd is waarop de mens zou bestaan. Omdat God hen als volmaakt op de wereld heeft gezet. Er bestaan geen afbeeldingen van Adam en Eva wat het moeilijk maakt hen een specifieke leeftijd en uiterlijk mee te geven. Maar ik denk dat het logisch is dat zij qua leeftijd op het sterkst van hun leven zouden zijn.

 

Jullie bestaan wereldwijd en sommige diensten worden ook gehouden in verschillende talen, waarom is dit?

Dit klopt, de Wachttoren: het blad dat elke maand wordt uitgegeven en Bijbelstudies bevat wordt uitgegeven in bijna duizend verschillende talen. We zitten overal ter wereld verspreid. En elke week wordt er in elk land precies hetzelfde onderwezen. Daarom kunnen we ook echt spreken van één organisatie, omdat we allemaal hetzelfde leren. Daarnaast zijn we zo groot dat er omgerekend elke dag zo’n 600 Jehovah’s getuigen wereldwijd worden gedoopt. Een doping kan plaatsvinden tijdens de bijeenkomst die drie keer per jaar wordt gehouden. Daarnaast wordt er eens in de vier a vijf jaar ook een internationale bijeenkomst gehouden waarbij duizenden Jehovah’s Getuigen bijeenkomen. Dit jaar wordt er zelfs een bijeenkomst in Utrecht gehouden bij de Jaarbeurs op 3-5 augustus 2019. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

 

Tot slot, wat vinden jullie van alle negatieve publiciteit in de media?

Negatieve publiciteit is nooit fijn. Maar we gaan niet proberen de negatieve publiciteit om te buigen door terug te reageren in de media. Al onze richtlijnen baseren wij op de Bijbel. We proberen daar zo goed mogelijk naar te handelen.

Wanneer er iets negatiefs voorbijkomt zoals het seksueel misbruik wordt dit enorm uitvergroot in de media. Helaas leven we in een wereld waarin seksueel misbruik op heel veel plekken voorkomt. Helaas ook binnen onze gemeenschap. Vaak zie je dat dit plaatsvindt binnen het gezin of tussen familieleden. Als organisatie hebben we daar dan ook een enorme afschuw tegen. Zo zou iemand met deze achtergrond ook nooit in aanmerking komen voor een leidende positie binnen onze gemeenschap. We zijn een open gemeenschap en hebben niets te verbergen ook al beweert de media soms anderzijds. Een voorbeeld hiervan is dat wij soms ook richtlijnen veranderen. Maar omdat we zelf ook steeds nieuwe inzichten krijgen passen we die dan ook meteen toe. Dan schrijft de media bijvoorbeeld: ‘Jehovah’s Getuigen hebben richtlijnen aangepast onder druk van de media