Wim de Goeij 57 jaar, groeide als kleine jongen op als Jehovah's getuige. Hij is de oprichter van de website Wachttorenkijker en waarschuwt mensen voor de Jehovah's getuigen.

De vader van Wim de Goeij sloot zich aan bij de Jehovah gemeenschap, waarna zijn moeder volgde. Wim groeide als kleine jongen op in Zaltbommel en leerde zijn vrouw kennen binnen de Jehovah gemeenschap. In 1995 besloten zij samen de gemeenschap te verlaten. Ook zijn vader en moeder verlieten de gemeenschap. Wim: “mijn zus bleef wel bij de Jehovah’s getuigen en is streng in de leer. Met haar heb ik helemaal geen contact meer.

Wim was 33 jaar toen hij samen met zijn vrouw besloot de Jehovah’s getuigen te verlaten: “hier ging natuurlijk een heel proces aan vooraf. Je wordt geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Het begon allemaal toen mijn zwager met kritische vragen naar mij toe kwam over de leer van de Jehovah’s. Hij was zelf ook Jehovah’s getuige en had een Jehovah in Duitsland ontmoet die zelf kritischer was gaan nadenken over de Jehovah getuigen. Toen ik merkte dat ik geen antwoorden kon geven op de vragen van mijn zwager ben ik zelf ook op onderzoek uit gegaan. Hierbij kwam ik erachter dat wat ik leerde in de gemeenschap niet klopte en dat ik het niet eens was met de leer.”

Het heeft uiteindelijk vijf à zes jaar geduurd voordat we Wim en zijn vrouw daadwerkelijk de stap hebben gezet om de Jehovah’s getuigen te verlaten. Zijn zwager was inmiddels al vijf jaar uit de gemeenschap gestapt. In 1997 werden hij, zijn ouders en zijn vrouw officieel uitgesloten van de gemeenschap. Wim: niemand uit de gemeenschap mocht nog contact met ons hebben. Ik had hier minder last van, maar mijn vrouw heeft hier zware psychische klachten aan over gehouden. Het idee dat je als dood wordt gezien voor de gemeenschap waar je al die tijd in hebt geleefd en bent opgegroeid kan heel zwaar zijn.”

Nadat Wim de Jehovah’s getuigen had verlaten begon hij steeds meer na te denken over alles wat hij had geleerd binnen de gemeenschap. Na steeds meer onderzoek besloot hij de website de Wachttorenkijker op te richten om andere mensen te waarschuwen voor de Jehovah’s getuigen: “ze proberen je te strikken met mooie praatjes en leugens. Wanneer je er eenmaal bij zit proberen ze je te indoctrineren met hun geloof en regels.” Wim heeft over de jaren heen heel veel mensen gehad die contact met hem opzochten aan de hand van zijn website. Wim: “dit zijn zowel ex-Jehovah’s getuigen als mensen waarvan een familielid zich aan het oriënteren is om bij de gemeenschap te gaan, en zich hier zorgen over maken. Een enkele keer komt het zelfs voor dat er contact wordt opgenomen door Jehovah’s getuigen zelf, maar dit is bijna nooit zo. Want als Jehovah’s getuigen mag je geen contact hebben met de buitenwereld.” De mensen die bij hem komen verschillen van jong tot oud en zitten door heel Nederland en België verspreid.

Wim: “op de website staan een aantal persoonlijke verhalen van ex-Jehovah’s, maar ik kan je verzekeren dat ik er nog véél meer heb gehoord dan de enkele die er op de website staan. De meeste mensen die Wim heeft gesproken hebben (ernstige) psychische schade overgehouden aan hun periode als Jehovah’s getuige.”

Als Jehovah’s getuige woon je niet in een gemeenschap, iedereen woont in zijn eigen huis en doet zijn eigen ding ‘althans zo ver als de regels het toelaten’. Wel is het een zeer intensieve gemeenschap waarbij je drie keer per week bijeenkomt en afgesloten bent van de buitenwereld. Vaak wordt er verondersteld dat de Jehovah’s getuige een sekte is, hoewel er ook ex-Jehovah’s zijn die het tegendeel beweren: “het is een religie, géén sekte”.

Op de vraag wat Wim zijn mening hier over is antwoord hij het volgende: “je moet je goed bedenken wat de definitie van een sekte is, voordat je hier iets over kunt zeggen. Het woord ‘sekte’ komt van het woord ‘sectie’. Dit betekent letterlijk ‘afscheiding’. Jehovah’s zijn afgescheiden van de samenleving. Nu moet je je bedenken wat de kenmerken zijn van een sekte. De belangrijkste kenmerken zijn: géén vrijheid van eigen gedachten, gehoorzaamheid aan de leiding, totalitair (alles en iedereen is ondergeschikt aan het ‘staatsbelang’ ofwel het algemeen, heersend belang) en het belangrijkste kenmerk ‘het wijkt af van het origineel”. Dat laatste kenmerk geldt volgens Wim heel sterk voor de Jehovah’s getuigen: “voor mij persoonlijk is de Bijbel het origineel. Jehovah’s getuigen gebruiken dit origineel, zetten deze naar hun eigen hand en verkopen dit als dé waarheid.”

Wim noemt de Jehovah’s getuigen ook ‘allesverwoestend’. Het is volgens hem een gevaarlijke organisatie. Een voorbeeld hiervan heeft te maken met ziektes en bloedtransfusies. Van een Jehovah’s getuige wordt verwacht dat wanneer deze een bloedtransfusie nodig heeft vanwege ziekte, hij of zij dat niet doet, want ‘dat heeft God verboden’. Wim vertelt dat de weigering van bloedtransfusies al 34.000 Jehovah’s getuigen het leven heeft gekost. Deze uitspraak wordt ondersteund door Lee Elder in haar artikel: Jehovah’s Witnesses and Blood – Tens of Thousands Dead in Hidden Tragedy. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van Dr. Osamu Muramoto en AJWRB (Advocates for Jehovah’s Witness Reform on Blood) Science Adviser Marvin Shilmer. Uit dit onderzoek blijkt dat de weigering van een bloedtransfusie over een tijdsspanne van 56 jaar (1961 – 2016) zo’n 33.246 Jehovah’s getuigen het leven heeft gekost.

Een andere sterke bewering van de Jehova’s getuigen is, dat de wereld zou vergaan in 1975. Zoals we zien is dit echter nog niet gebeurd. Wim was toen dertien jaar oud. Op de vraag wat hij dacht toen hij erachter kwam dat de wereld toch nog niet verging dat jaar reageerde Wim heel laconiek: “nou ik moet zeggen dat ik er wel vrede mee had dat de wereld nog niet verging. Ik zat er nou niet bepaald naar uit te kijken als dertienjarig jongetje. Daarna was ik er niet echt meer mee bezig, ik dacht ‘het zal wel komen’, maar gelukkig is de tijd nog steeds niet gekomen!”