UTRECHT – Gemeente Utrecht heeft aangegeven dat het Horecabeleid 2012 vernieuwd gaat worden. De Wijkraad Binnenstad is maandagavond bijeengekomen met een actiecomité. De wijkraad gaf de actiegroep advies over wat voor stappen zij kunnen gaan zetten tegen het versoepelende horecabeleid.

Met het oog hierop, werd de werkwijze van de actiegroep besloten. De verschillende punten die besproken waren, het nieuwe horecabeleid, de handhaving daarvan en het contact met de gemeente, konden niet allemaal tegelijk aangepakt worden. Ben Nijssen, lid van de wijkraad en woonachtig aan de Oudegracht, leek het een goed idee dat de toekomstige actiegroep een onderscheid zou maken in de geconstateerde problemen. “Je zou een opsomming moeten maken van wat nu precies de punten zijn waar je last van hebt van de horeca. Dan kunnen we daarna gaan vragen aan mensen of ze daar voorbeelden van hebben”, merkte hij op. “Daar hebben we dan die hele achterban uit de Lutherse Kerk voor nodig.” Peter Zonderland, lid Wijkraad Binnenstad, waarvan voorzitter werkgroep horeca, wees ook op het kiezen van wat prioriteiten waren. “Er zijn zoveel ideeën op tafel gekomen, dat ik jullie zou willen vragen om te bedenken waar de prioriteit ligt. Wat moeten we eigenlijk als eerste doen en wat kunnen we behappen”, aldus Zonderland. Het nieuwe horecabeleid stond volgens de meerderheid het hoogst op de agenda.

De drijfveer van Harry Hoogenboom, bewoner van de Voorstraat, om zich aan te sluiten bij het actiecomité, was zijn irritatie betreffende de wijze waarop de horeca van de openbare ruimte gebruik maakt. “Zodra je in je eentje een ondernemer daar persoonlijk op aanspreekt, heeft dat weinig effect’, sprak hij. “Je krijgt alleen maar ruzie.” Hier herkenden meer aanwezigen zich in. Door een aantal andere aanwezigen zijn voorheen ook al soloacties gestart, die evengoed geen resultaat op hadden geleverd. Annette Berenschot, bewoonster van de Nobeldwarsstraat, merkte op dat je in je eentje minder voor elkaar krijgt bij de gemeente, dan wanneer je met een groep bent. “Als individuele bewoners bieden wij op dit moment geen tegenwicht aan de gemeente. Als wij hierin wat willen betekenen, dan is eigenlijk de eerste stap laten zien dat bewoners belangen hebben en dat zij de situaties waar het precies fout gaat, samen proberen in beeld te brengen”, vertelde ze. “Het is jouw probleem, het is mijn probleem, het is iedereens probleem, maar niemand van de gemeente ziet het. We moeten samen zichtbaar maken op welke plekken in Utrecht het nu gewoon vastloopt.”

In een eerdere bijeenkomst in de Lutherse Kerk, waren 120 buurtbewoners aanwezig die hun ongenoegen uitspraken over het horecabeleid. Na een inventarisatie bleek dat zo’n tien geïnteresseerde binnenstadbewoners eventuele activiteiten wilden ontplooien tegen het nieuwe horecabeleid. Zonderland opende de bijeenkomst door de functie van de wijkraad in deze kwestie toe te lichten. “Wij kunnen meedenken en voor een verbinding zorgen met de gemeente, maar wij als wijkraad hebben een andere taak. Wij zitten er meer tussen, tussen jullie actieve bewoners en de gemeente”, begon hij. “De achterliggende gedachte is dat de wijkraad niet in de positie verkeert om een actiecomité te vormen. Vormen wij een actiecomité, dan worden we de tegenpartij van de gemeente.”

Ook besloot de groep dat het creëren van reuring en het starten van een petitie belangrijke stappen waren die gezet moesten worden. Met reuring wilden een aantal geïnteresseerden het actievoeren ludiek maken, om te voorkomen dat ze hun actiegroep een ‘zeurpieten status’ zou krijgen. Nijssen wees de groep erop dat er rekening gehouden moest worden met de tijd die de actiegroep had. “Denk nu alvast na over mogelijke actievormen, over wat je wilt gaan doen op het moment dat je alles verzameld hebt qua inventariseren, want over niet al te lange tijd moet dat uitgevoerd worden.” Hier waren de aanwezigen het mee eens.

Met het starten van de actiegroep, is ook de stem van de bewoners weer hoorbaar gemaakt. Zonderveld: “Het feit dat raadsleden zeggen dat ze te weinig klachten horen, is zo krom. Er is al jaren niks aan de klachten gedaan, dus waarom zouden mensen nog klagen?” Bewoners stopten in het verleden namelijk met het indienen van hun klachten, waardoor er een soort radiostilte is ontstaan. “Dan zeggen ze: we horen als jaren niks meer, het zal wel oké zijn. Nee, men heeft het opgegeven.”