In Kasteel de klop is er in verband met Pinksteren een kermis georganiseerd. Het is een echte familiedag. Overal staan eettentjes en activiteiten zoals een zweefmolen, hutten bouwen en een klein circus. Dit is allemaal in verband met Pinksteren, maar weten mensen tegenwoordig nog wel wat Pinksteren inhoudt?

De bezoekers van de kermis wisten eigenlijk allemaal wel te vertellen dat het” iets met het christendom en Pasen” te maken had. Chris Henke, een bezoeker van de kermis reageerde: “ Ik weet niet wat het precies is, maar ik vind het heerlijk om even extra vrij te zijn en zeker met dit mooie weer”. Heel veel mensen gaven aan blij te zijn met de extra vrije dagen. Scholiere Jennifer van Twist wist in tegenstelling tot vele andere bezoekers wel wat Pinksteren precies inhoudt en zei:” ja ik weet er eigenlijk heel veel over, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dit net voor mijn toets levensbeschouwing heb geleerd, anders wist ik het ook niet hoor” grapte ze ons toe.

Veel bezoekers waren ouders met jonge kinderen daarom hebben we besloten om ook onder het favoriete sociale media platform voor tieners ‘“Instagram” een onderzoek te doen om meer inzicht te krijgen over hoe veel mensen van die leeftijd weten wat Pinksteren inhoudt. Uit dit onderzoek is gebleken dat van de 93 ondervraagden, 25 mensen wel wisten wat Pinksteren precies inhield en 68 mensen het totaal niet wisten.

Het NRCV deed in 2004 al een onderzoek naar de kennis van Pinksteren onder nederlanders. Uit dit onderzoek is gebleken dat vijftigplussers het vaakst kunnen zeggen welk heilsfeit met Pinksteren wordt herdacht (56 procent), opmerkelijk genoeg gevolgd door jonge mensen in de leeftijd van 18-34 jaar (44 procent). Personen van 35-49 jaar gaven het minst vaak het goede antwoord. Hierdoor is hier al zichtbaar wat wij ook constateerde. Opvallend jongere mensen weten het nog vaak uit te leggen omdat de laatste jaren toch nog aardig op de middelbare school over feesten van verschillende religies wordt gesproken.

Wat Pinksteren precies inhoudt leggen we nog een keer uit: Met Pinksteren vieren we het uitstorten van de Heilige Geest. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentèkostè’, dat ‘vijftigste’ betekent. Het pinksterfeest vindt vijftig dagen na Pasen plaats. Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag. Vell volgelingen en twaalf apostelen zijn bijeen in Jeruzalem als de Heilige Geest neerdaalt. Ze raken in vuur en vlam en vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van mensen houdt. Alle mensen die luisteren horen de boodschap in hun eigen taal. Daarnaast wordt er een toespraak gehouden om op te roepen dat mensen zich moeten laten bekeren. Het gevolg is dat drieduizend mensen die dag zich laten dopen. Hiermee is de eerste christelijke gemeente een feit. Pinksteren wordt dan ook gezien als de geboorte van de kerk.