De kamernood in Utrecht is onverminderd hoog. Dat blijkt uit de Monitor huisvesting 2018 van Kences die 4 oktober online kwam. Vooral onder studenten is de behoefte aan een woonruimte het grootst. "De cijfers geven eens te meer aan hoe nijpend de kamernood onder studenten is," meldt Kences-directeur Diederik Brink in het AD.

Ondanks de afname van uitwonende studenten, sinds de invoering van het leenstelsel 2015-2016, is er geen daling te zien in de behoefte aan een kamer in Utrecht. Dit komt vooral door de toenemende hoeveelheid van internationale studenten. Utrecht is de stad die het meest in trek is onder deze studentengroep. Dit is tevens ook de groep die het meest kampt met de moeilijkheidsgraad om een kamer te vinden.Vaak willen studenten een kamergenoot die Nederlands spreekt, zodat ze zelf geen Engels hoeven te spreken in huis. Daarom staan bovenaan een hospiteerbericht vaak de woorden ‘No internationals.’

Het probleem wordt door verschillende partijen erkend en daarom ondertekenen overheden, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties het Actieplan studentenhuisvesting. In dit landelijke actieplan wordt afgesproken dat de woningnood onder studenten binnen tien jaar opgelost moet zijn. Het plan is 4 oktober ingediend bij de Tweede Kamer.