Als je de vraag intypt op Google of lachgas verboden wordt, staat er al snel dat Utrecht één van de eerste is die met een straatverbod wilt komen.
Ook de politie vertelde, die natuurlijk deze wetten moeten handhaven, dat er veel onduidelijkheid te zijn over de situatie wat betreft het lachgasbeleid.

In de huidige Algemene Plaatselijke Verordenings wet staat dat je het niet bij je mag hebben op straat ( in de daarvoor aangewezen gebieden, zoals bv Overvecht), maar voor de horeca gelden deze APV regels niet. Dit betekend dat er nog veel onduidelijkheid is over bijvoorbeeld de verkoop van lachgas.