De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het Beeldbeleidsplan Kruisvaartkwartier afgelopen dinsdag vergaderd met de commissie Stad en Ruimte. Dit plan is opgesteld in samenwerking met architecten, de gemeentelijke stedenbouwkundige en de klankbordgroep van de Dichterswijk. Het Kruisvaartkwartier komt te liggen tussen het spoor en de Kruisvaart, bij de Dichterswijk in Utrecht. Dit bestemmingsplan maakt het straks mogelijk om 450 tot 600 nieuwe woningen in het gebied te bouwen. De gemeente wil dat het Kruisvaartkwartier een unieke, stoere wijk wordt. Een plek waar ruimte is voor verschillende gebouwen, maar waar het gebied wel als eenheid wordt gezien.

De vergadering werd geopend door de plaatsvervangende voorzitter van de commissie, Julia Kleinrensink. De ChristenUnie en de SP waren niet bij dit agendapunt aanwezig. De voorzitter wilde graag horen of er nog op- en aanmerkingen waren vanuit de partijen en of er vragen voor de wethouder waren. De vergadering kon beginnen

Erik Strandstra van de Partij voor de Dieren trapte af. ‘Om te beginnen wil ik mijn waardering uiten op een aantal punten. We zijn blij dat in het Kruisvaartkwartier onverharde openbare ruimten de standaard wordt. Verder roept het beeldkwaliteitsplan ook veel vragen op.’ Het was voor de PvdD onduidelijk wat de status van het plan is. Verder staat er in het plan een bomenkaart, om aan te geven waar de bomen nu staan en waar er nieuwe bomen geplant kunnen worden. Deze bomenkaart stamde echter uit 2015. ‘De Partij voor de Dieren hoopt dat er meer komt dan alleen bomen voor de uitstraling. Wij zouden graag verschillende bomen willen zien die zorgen voor een goede bio-diversiteit.’, voegde Strandstra er nog aan toe.

Tijdens de vragen en opmerkingen van de Partij voor de Dieren, interrumpeerde de D66, VVD en GroenLinks. Maarten Koning van de D66 vond dat de PvdD te diep inging op de technische kant van het plan, dat was niet nodig volgens hem. Gert-Jan Hoonte van de VVD voegt daar nog aan toe: ‘Dit plan is alleen een uitbreiding van het vorige plan, volgens mij is het niet de bedoeling om nu zo diep in te gaan op verschillende punten.’

Rick van der Zweth van de PvdA kwam na de interrupties aan het woord. ‘De PvdA vindt dat er een goede balans gevonden moet worden tussen de leefbaarheid en de betaalbaarheid in het Kruisvaartkwartier. Dit is van groot belang voor de bewoners.’ De PvdA sloot zich ook aan bij de PvdD om een recentere bomenkaart te gebruiken. ‘Dan kom ik nu bij het gebouw ‘de Parkwachter’. We krijgen een groot hoog gebouw dat heel anders oogt dan de rest van het plan en ook heel anders oogt dan wat er eerder is gepresenteerd, toen we het nog meer over jaren twintig jaren derig bouw hadden. Waarom is er opeens een heel ander gebouw tussen komen te staan, dan dat eerder aan de bewoners is getoond?’

De klankbordgroep van de Dichterswijk is een aantal keer bij elkaar gekomen om mee te praten en ideeën te laten horen over dit plan. Zij hadden nu echter het idee dat zij niet meegenomen zijn. Maarten Koning van de D66 zei: ‘Hoe verklaart het college dat de ‘betrokken’ klankbordleden zich niet kunnen vinden in de conclusie van het college dat er samengewerkt is aan dit plan. Het is van belang dat wij de betrokkenheid van de burgers behouden.’ Ook GroenLinks vond dat er niet goed gecommuniceerd is met de klankbordgroep. ‘Volgens mij hebben verschillende partijen dezelfde bewoners gesproken. Er wordt gezegd dat er veel gesproken is met de bewoners, zij vertellen ons dat er voornamelijk sprake was van eenrichtingsverkeer.’ Wethouder Kees Diepeveen antwoordde hierop dat inderdaad niet alles meegenomen was, maar er wel daadwerkelijk geparticipeerd is.

Het CDA wilde ook nog een punt maken. Matthijs Buijs, fractieleider van het CDA: ‘Het CDA is blij met dit plan, maar wij vragen om wat meer verduidelijking. Hoe willen wij gaan verbinden met de Dichterswijk en met de ouderen en zorgen we ervoor dat het Kruisvaartkwartier niet wordt geïsoleerd?’ Ook hij sloot zich aan bij het bomenprobleem die de PvdD en de PvdA ook al aankaartten.

De VVD had soms felle interrupties. Er was een discussie gaande over een gebouw dat in het plan staat. Het gebouw was een voorbeeld van hoe de gebouwen er mogelijk uit kunnen komen te zien. Verschillende partijen waren het niet eens met de stijl van dit gebouw. Hierover werd heen en weer gepraat, ook door Floor de Koning van GroenLinks. Te Hoonte van de VVD reageerde hierop: ‘Volgens mij is het niet de bedoeling dat we beoordelen of dit een mooi gebouw is. Het is een beeldkwaliteitsplan.’ Waarop de Koning antwoordde: ‘Dat zeg ik niet, het is alleen onduidelijk bij de bewoners wat zij moeten verwachten.’

Dit laat zien hoe de vergadering verliep. Veel interrupties, veel onenigheden, maar er was ook verbintenis tussen verschillende partijen. PvdD en GroenLinks zijn partijen die elkaar in dit debat steunden, beiden vinden het erg belangrijk dat de buurt ook groen wordt.

De voorzitter sloot af en maakte bekend dat het plan 3 december of 29 december door de Raad zal gaan.