Op 1 november vond er een inloopavond plaats in het Rodekruisgebouw waar de bewoners en de gemeente nog voor de laatste keer met elkaar in overleg konden over het Voorlopige Ontwerp van de inrichting van de Oosterspoorbaan. Er wordt een calamiteiten- en onderhoudsweg voor de nieuwe Uithoflijn aangelegd. Eveneens komt er een recreatieve wandelroute aan de westkant van het spoor.

Park Oosterspoorbaan bestaat uit twee delen. Het eerste deel, van de Koningsweg tot aan de Abstederdijk, is al te bezoeken en was officieel geopend op 22 januari 2017.De bouw van het tweede deel, van Abstederdijk tot Maliesingel, start naar verwachting begin 2018.

De inloopavond ging over het tweede deel van Park Oosterspoorbaan. Verschillende tafels met verschillende ontwerpen lagen open zodat iedereen een blik kon werpen op de, bijna definitieve, plannen. De aanwezigen maken gretig gebruik van de gelegenheid om voor de laatste keer mee te kunnen denken met de gemeente. De bedoeling is om een recreatieve wandelroute aan te leggen aan de westkant van het spoor. De wandelroute gaat door tot aan Amelisweerd of tot het Spoorwegmuseum.

‘Wij zijn druk bezig geweest om dit te realiseren, ik gok zo’n jaar of vijf,’ vertelt stedenbouwkundige Han Schraders. ‘Dit was een lijn die de stad eerst verdeelde, maar door deze vernieuwing juist verenigt,’ lacht hij. Hij spreekt over een vergelijking met de Berlijnse Muur; ‘Eerst spraken de bewoners aan de weerzijden van de spoorlijn nooit met elkaar, omdat dat simpelweg niet mogelijk was. Nu kunnen ze met elkaar op de koffie.’

Schrader vertelt dat het belangrijk is dat iedereen wat aan dit nieuwe ontwerp heeft. De stad, maar ook de bewoner moet er uiterst gebruik van kunnen maken. Het idee van een park en een wandelroute maken bij een spoor, komt niet vaak voor. Met dit ontwerp plaatst Utrecht zich tussen Parijs en New York, de enige steden die ook een park hebben in combinatie met een oud spoor.

Men kan reageren op het Voorlopig Ontwerp tot 22 november.