UTRECHT – Deze week vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Het voornaamste doel is om het thuiszitten te bestrijden door passend onderwijs aan te bieden voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme of leerproblemen. Ook in Utrecht worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor thuiszitters, ouders van thuiszitters en scholen.

“Er zijn momenteel veel thuiszitters en iedere thuiszitter is er een te veel”, aldus Dorine Wiersma van Ouders&Onderwijs, een organisatie die ouders van thuiszitters informeert wat ze in deze situatie moeten doen. “We willen aandacht voor deze groep vragen, omdat deze groep soms onzichtbaar kan zijn. Wij spreken natuurlijk veel ouders van kinderen die thuiszitten en die niet weten wat ze moeten doen. Vaak is er al veel geprobeerd en we willen ouders graag helpen met concrete tips en adviezen, ook bij bijvoorbeeld een van de bijeenkomsten deze week.”

Hieronder een overzicht van de locaties in Utrecht waar de bijeenkomsten worden gehouden.

Theater ’t Hoogt

In Theater ’t Hoogt wordt een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers uit het onderwijs en voor ouders en jongeren (vanaf 12 jaar).

Zaalverhuur7

Bij de vergaderlocatie Zaalverhuur7 wordt een bijeenkomst verzorgd voor medewerkers binnen het onderwijs en voor gemeenten en jeugdzorg.

Churchillaan 11

In het kantoorgebouw op de Churchilllaan wordt een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van kinderen die thuiszitten.