Het Leger des Heils kan zoals voorgaande jaren blijven collecteren in Hoog Catharijne in de aanloop van de kerstdagen. De eigenaar van Hoog Catharijne, Klépierre, wilde alle vormen van collecte verbieden.

Klépierre heeft nu besloten dat er één week per jaar gecollecteerd mag worden in Hoog Catharijne. Speciaal voor de kerstcollecte van het Leger des Heils is er een uitzondering gemaakt. Andere organisaties die ook willen collecteren kunnen ook gebruik maken van deze uitzonderingsweek.

Omdat het gebied Hoog Catharijne door de gemeente in erfpacht is uitgegeven kunnen ze Klépierre niet verplichten om de jaarlijkse collecte van het Leger des Heils toe te staan.

De gemeente is wel het gesprek aangegaan met het Franse bedrijf om de mogelijkheden voor komende jaren te bespreken. Klépierre geeft daarbij aan dat zij erg vaak verzoeken krijgen om collectes te houden. Daarom hebben zij een nieuw beleid van één week per jaar collecte in Hoog Catharijne.