De gemeente Utrecht voert al jaren een beleid om de auto zoveel mogelijk uit de stad te mijden. Zo heeft de gemeente meerdere parkeerplaatsen door de jaren heen opgeheven. Zo waren veel van deze parkeerplaatsen gelegen bij scholen, zowel bij de basisscholen, middelbare scholen, hogescholen als bij de universiteiten. Leraren en docenten die met de auto naar het werk komen hebben hierdoor moeite bij het vinden van een parkeerplek en ze betalen ook nog eens de normale parkeert tarieven. De commissie mens en samenleving gaat hierover in gesprek.

Voorzitter Bülent Işik opent het agenda punt Nota lokale heffingen waaronder ook de parkeertarieven vallen. De voorzitter geeft het woord aan CDA-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Sander van Waveren. Van Waveren geeft aan het zorgelijk te vinden dat mensen die, zoals hij zegt, ‘onze kinderen lesgeven’ geen parkeerplek kunnen krijgen of zelfs de hoofdprijs ervoor moeten betalen. In de Nota lokale heffingen staat het volgende over de parkeertarieven en parkeerbelastingen: ‘Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is. Op die manier wordt het parkeergedrag beïnvloed. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Ook zijn er aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.’

Het CDA geeft aan dat dat de aparte vergunningen voor men die met een maatschappelijke reden niet geld voor leraren en docenten. Dit moet anders volgens het CDA en zij doen daarom een voorstel aan de raad: Leraren die met de auto naar het werk komen betalen nu gewoon de normale parkeertarieven. Het voorstel van ons zal dan ook zijn om de leraren en docenten dezelfde parkeervergunning te geven als bewoners zodat ook zij niet de hoofdprijs betalen voor een parkeerplek waar zij 5 dagen in de week parkeren. Dit zal hun een hoop geld schelen. Dit voorstel doen wij ook met de gedachte om het aantrekkelijker te maken voor leraren en docenten om les te geven op de Utrechtse scholen. Zo kan je ook hierdoor weer het leraren te kort in de stad terugdringen.’

Voorzitter Işik geeft de commissie de kans om te reageren op dit voorstel en geeft het woord als eerste aan GroenLinks gemeenteraadslid Floor de Koning. GroenLinks vraagt zich of dit voorstel niet in gaat op het beleid dat de gemeente al jaren voert om de auto in de stad terug te dringen. De koning zegt dan ook: ‘Gaan we door het aannemen van dit voorstel niet een paar stappen terug op gebied van milieu? De parkeertarieven zijn juist verhoogd in sommige delen van de stad om men minder met de auto te laten gaan. Ik denk dat we dit probleem moeten oplossen door meer geld op zij te zetten voor goede infrastructuur voor het openbaar vervoer en de fiets. Wat eventueel ook nog een idee zou kunnen zijn is om de parkeertarieven te laten fluctueren op basis van type auto. Zo kan een persoon die een elektrische auto rijdt minder parkeergelden gaan betalen.’. Het CDA al de punten die mevrouw de Koning zojuist benoemd in overweging te nemen om het voorstel in de toekomst aan te passen. Maar wel blijft het CDA erbij dat de leraren minder moeten gaan betalen voor een parkeerplek in de buurt van hun werk.