UTRECHT- Van maart tot september 2017 wordt de Universiteitsweg ter hoogte van de Heidelberglaan in beide rijrichtingen voor auto’s versmald van drie naar twee rijstroken, waardoor ernstige verkeershinder voor automobilisten zal ontstaan.

De rijstroken worden in een bocht om het midden van de kruising gelegd. De oversteekplekken voor fietsers en voetgangers van de Universiteitsweg naar de Bolognalaan en omgekeerd worden ongeveer 40 meter verder van de kruising gelegd. De kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan is op dit moment al druk en wordt vanwege de versmalling nog drukker.

De versmalling en omleidingen zijn nodig voor het aanleggen van een trambaan op de kruising en voor het vervangen van een riool zes meter diep onder de kruising. De werkzaamheden duren enkele maanden. De versmalling en de omleiding zijn met de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en U-OV afgestemd.

De gemeente adviseert indien mogelijk dit kruispunt te vermijden. “Mocht dit niet mogelijk zijn, mijd de piekmomenten, neem het OV, pak de fiets of parkeer bij P+R De Uithof. Vooral bij het oversteken van de kruising in zuidelijke richting voor 9:00 uur en in noordelijke richting tussen 15:00 en 18:00 uur.” De gemeente Utrecht wil de overlast zoveel mogelijk beperken, maar geheel wegnemen is volgens hen helaas niet mogelijk. Daarom vraagt de gemeente om begrip en medewerking.