Er is een tekort aan sociale huurwoningen en de vraag naar woningen in de binnenstad van Utrecht groeit. Maar waarom is het zo moeilijk om een woning te bemachtigen? Economie, werkgelegenheid en aanbod van de huizenmarkt spelen een grote rol.

In de gemeente Utrecht wordt urgentie voor sociale huurwoningen alleen verleend bij uitzonderlijke gevallen. Een urgentie kan je aanvragen als je ingeschreven staat bij WoningNet. Zieken die hun huis niet kunnen bereiken of mensen die dringend hun huis moeten verlaten omdat het gesloopt wordt, vragen een urgentie aan.

Het tekort aan sociale huurwoningen is deels te danken aan de crisis die achter ons ligt, zegt Rolf van der Weide, manager strategie en beleid van wooncorporatie Bo-Ex. “Toen zijn veel woningbouwplannen geschrapt of in de ijskast gezet. Bij woningcorporaties was de invoering van de verhuurdersheffing een belangrijke oorzaak daarvoor. Bij commerciële partijen de ingezakte markt. Dat heeft een achterstand opgeleverd die nooit meer helemaal is ingelopen.” De toenemende populariteit van Utrecht speelt volgens Rolf ook een rol. Er is niet genoeg ruimte in het centrum. Hij denkt dat er meerdere factoren zijn die dit tekort als gevolg hebben gebracht. “Nog een reden is dat er veel bouwbedrijven gesneuveld of flink gekrompen zijn in de crisisjaren, waardoor bouwvakkers nu schaars zijn en de prijzen hoog oplopen, waardoor projecten soms niet doorgaan of opnieuw opgesteld moeten worden.” Wat ook meespeelt, is de prijs van de bouwgrond. Eva Feijen, senior communicatieadviseur van wooncorporatie Mitros, meldt dat de grote stad dure grond heeft. “Het heeft te maken met de gemeente die afspraken maakt over het geven van de bouwgrond.”

Voor wie heeft dit nadelige gevolgen? Dit kan nadelig zijn voor mensen met een hoger inkomen. Gemeente Utrecht meldt op hun website dat deze groep mensen gestimuleerd wordt om te verhuizen naar een woning met een hogere huurprijs. Voor een sociale huurwoning is het maximale jaarinkomen vastgesteld op  € 38.035,-. “Het ziet er ook niet naar uit dat het tekort op korte termijn, enkele jaren, ingelopen kan worden.”, zegt Rolf. “Daarvoor schiet het aantal locaties tekort, maar tegelijk ook het aantal bouwvakkers, de financiële middelen en de mankracht bij ontwikkelaars en corporaties”.

Tot 2020 worden er zo’n 3000 sociale huurwoningen bijgebouwd. In diezelfde periode verkopen of slopen de corporaties ongeveer 1650 woningen. Er komen dus 1000 sociale huurwoningen bij, voor een groot deel in Leidsche Rijn. De corporaties zoeken wijken uit zoals Leidsche Rijn, omdat het daar nog groeit.