Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Het 'Richard Hoogland Fonds’ wil hier iets aan doen en organiseert daarom een wedstrijd. Hierbij kan iedereen ideeën insturen om Utrechtse ouderen uit hun isolement te halen. Dit is volgens de voorzitter van het fonds, Wim Verkerk, erg belangrijk: ‘’Als er niets wordt gedaan blijven ouderen verweesd achter.’’

‘’Het Richard Hoogland Fonds is van oorsprong een Christelijke stichting. In de kerk zijn dan ook erg veel mensen actief in de ouderenzorg. Zo ben ik er ook een beetje betrokken bij geraakt. Toen mijn moeder naar een verzorgingstehuis moest, ben ik me nog actiever gaan inzetten als vrijwilliger. Het verzorgingstehuis van mijn moeder werd op een gegeven moment gesloten. Ze moest daardoor buiten Utrecht gaan wonen. Alle bekende mensen en bekende routes waren er niet meer. Hierdoor raakte ze toch wat verweesd. Dat vond ik heel erg.

Onze doelgroep is tegenwoordig niet alleen maar in tehuizen te vinden.

Vroeger hield het Richard Hoogland Fonds zich bezig met het welzijn van ouderen in het algemeen. Ouderen waren toen vooral gevestigd in verzorgingstehuizen. Het Richard Hoogland Fonds had in Utrecht ook tehuizen, zoals het ‘Tamarinde’ en de ‘Lichtkring’. Deze zijn net als het tehuis waar mijn moeder verbleef gesloten. Onze doelgroep is hierdoor tegenwoordig niet alleen maar in tehuizen te vinden. Ouderen blijven nu langer thuis wonen of moeten naar een verzorgingshuis in Bilthoven of Driebergen, omdat er in Utrecht geen plek meer is.

Om de eenzaamheid van ouderen te bestrijden voeren we allerlei projecten uit. Laatst hebben we een bus gesubsidieerd. Deze bus zorgt ervoor dat mensen die slecht ter been zijn op een veilige manier vervoerd kunnen worden naar allerlei activiteiten. Deze bus wordt gerund door vrijwilligers. Ouderen hebben hierdoor contact met elkaar en de vrijwilligers. Hierdoor onderhouden zij een netwerk en zijn ze er even uit.

Een ander project dat we pas zijn gestart is de buurtmoestuin. Deze ligt vlakbij een verzorgingstehuis en wordt onderhouden door ouderen uit het tehuis. Dat doen ze samen met enkele vrijwilligers uit de buurt. Door iets samen te doen ontstaat er contact en kun je mensen uit de eenzaamheid halen.

Projecten als deze financieren wij door ons vermogen te beleggen. Deze beleggingen leveren ieder jaar een beetje geld op. Dat kunnen we gebruiken om bepaalde activiteiten te subsidiëren. Met een klein beetje geld kun je het verschil maken.

Door iets samen te doen, ontstaat er contact en kun je mensen uit de eenzaamheid halen.

Daarnaast zijn er genoeg vrijwilligers die zich willen inzetten. Je moet hen natuurlijk wel motiveren en bij elkaar proberen te houden. Wat mij opvalt, is dat er ook erg veel jongeren zijn die zich inzetten voor ouderen. In Tuindorp-Oost moest er pas een verzorgingstehuis sluiten. Dat tehuis liep langzaam leeg. Ondertussen werden er ook een aantal jongeren gehuisvest. Zij hebben erg veel gedaan voor de laatste ouderen die nog in het tehuis verbleven. De jongeren en de ouderen deden samen spelletjes en boodschappen. Dat was van grote waarde voor de ouderen.

De wedstrijd

Doordat wij geen verzorgingstehuizen meer in ons bezit hebben is onze naamsbekendheid kleiner geworden. We willen nog steeds iets kunnen betekenen voor ouderen. We zijn daarom een prijsvraag gestart waarbij mensen zelf ideeën kunnen insturen om de eenzaamheid van ouderen te bestrijden. Hierdoor krijgen we hopelijk meer publiciteit. De beste ideeën maken kans op de Richard Hoogland Prijs 2018. Voor hen wordt 25.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld.

De laatste dag om een idee in te sturen is op zaterdag 24 november. De jury bestaat uit het bestuur van het Richard Hoogland Fonds. Wij zijn niet betrokken bij een instelling, maar hebben wel een bepaalde deskundigheid. De een weet veel over financiën, de ander is juridisch onderlegd en de ander heeft weer veel verstand van de zorg.

Ik heb de ideeën nog niet bekeken. Na de deadline zullen we de postbus openen om alle ideeën een eerlijke kans te geven. Op 17 december maken wij een selectie bekend met de beste ideeën. De officiële prijsuitreiking vindt plaats op 25 januari. Dit wordt een feestelijke avond waarbij we zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Wethouder Maarten van Ooijen reikt de prijs uit aan het beste idee.’’

Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met zaterdag 24 november, via: https://richardhooglandfonds.nl/richard-hoogland-prijs-2018/