Van een kantoor naar een klaslokaal. Van een vergadering naar een les rekenen. De instroom van werkenden buiten het onderwijs die de overstap willen maken naar leraar, zij-instromers, wordt aangedragen als een van de mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Het tekort is nergens in Nederland zo groot als in de regio Utrecht. Een gesprek met twee zij-instromers in het onderwijs over hun ervaringen en beweegredenen. De een is net het traject ingegaan en loopt stage bij basisschool de Twaalfruiter en de ander is net na een jaar van lesgeven gestopt.