In Utrecht is het aantal middenhuurwoningen gestegen. Hierdoor is het aantal scheefwoners afgenomen. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek van WoOn2018 dat huurwoningen steeds meer in prijs stijgen en er hierdoor een tekort ontstaat aan goedkope koopwoningen. Als de huurwoningen steeds duurder worden, zoeken mensen naar een andere betaalbare optie: goedkope koopwoningen. En omdat er steeds meer vraag is naar goedkope koop, ontstaat er hier een tekort.

In 2015 waren er 11.500 scheefwoners in Utrecht en in 2018 8500, een afname van 3000. Scheefwoners zijn mensen die in een sociale huurwoning zitten, maar met het inkomen dat ze verdienen, een duurdere woning kunnen betalen. Als het aantal middensegment huurwoningen toeneemt, worden scheefwoners gestimuleerd om in een middenhuurwoning te gaan wonen. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Vervolgens komt er een plek vrij voor een gezin dat op de wachtlijst stond voor een sociale huurwoning.

Acht procent van de huizen in Utrecht, zo’n 11.416, valt nu onder middenhuur. Daarnaast is er een lichte stijging te zien in de dure huurwoningen, drie jaar geleden was dit nog 5 procent en nu is dit 7 procent van de woningvoorraad in Utrecht. Wethouder Kees Diepeveen (wonen) laat weten dat hij tevreden is dat de aandacht voor meer middenhuurwoningen daadwerkelijk een positief effect heeft op de doorstroming. Daarentegen geeft hij ook aan dat het noodzakelijk is dat er geïnvesteerd moet worden in betaalbare koopwoningen en het stimuleren van de doorstroom van sociale huur. Ook moet er een oogje in het zeil worden gehouden voor genoeg sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. ‘We moeten zorgen dat Utrecht een stad blijft waar iedereen betaalbaar kan wonen.’