UTRECHT – De Gemeente Utrecht heeft als doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een klimaatneutraal Utrecht is alleen mogelijk als verschillende partijen in de stad samenwerken. “We need to start right now!”

De initiatiefnemers van de petitie zagen dat de snelheid waarmee naar de doelstelling werd toegewerkt, eigenlijk te langzaam was om de doelstelling te behalen. Bovendien was er niet bijzonder veel budget voor gereserveerd. Met de petitie wordt geprobeerd de gemeente aan te sporen nauw samen te werken met onder andere bewoners, energieleveranciers, vastgoedeigenaren, netbeheerders en kennisinstellingen, om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Voor Anneke Wensing (links op foto), een van de initiatiefnemers, kan dit niet snel genoeg gaan.

Is het primaire doel van de petitie het in gang zetten van deze samenwerkingen?

“Het is een oproep tot zelf meer doen en inderdaad, het samenwerken van de gemeente met andere partijen, namelijk burgers en bedrijven. De gemeente moet niet alleen maar de doelstelling formuleren, maar daar ook echt voor gaan met alles wat dat kost: tijd, energie en geld. De uitstoot in Utrecht door bedrijven is namelijk heel groot. We kunnen wel allemaal een ander lampje thuis gaan indraaien, maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk niet het verschil maken.”

Dat klinkt vrij lastig…

“Ja, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Toen wij ons er meer in gingen verdiepen, ontdekten we dat voor sommige issues eigenlijk nog niet echt een oplossing is. Daar moet nog over nagedacht worden en dat maakt het moeilijk. Alleen vinden wij dat op het moment dat je het niet weet, je dan niet moet denken ‘dan maar wat langzamer’. Dat is niet de goede insteek. Voor iedereens toekomst is het zo belangrijk dat wij heel snel die transitie gaan maken. Dit moet gewoon nu gebeuren.”

Hoor je veel positieve reacties in je omgeving? Of hoor je ook tegengeluid?

“De meeste mensen zeggen dat ze het belangrijk vinden en dat er wat moet gebeuren. Het wordt alleen een ander verhaal voor ze, wanneer er maatregelen bij komen kijken als niet meer op gas koken, de plaatsing van een windmolen of minder vlees eten. Dat zorgt ervoor dat mensen het gevoel hebben dat ze worden ingeperkt in hun eigen leven. Ze moeten iets anders gaan doen wat ze niet gewend zijn en dan merk je dat je op weerstand begint te stuiten. Ik denk dat dat binnen de gemeente ook een rol speelt, want dat zijn ook gewoon maar mensen. Het is voor velen heel nieuw en het is iets wat om een andere mindset vraagt, wat een tijdrovend proces is. Het punt is alleen, dat we die tijd eigenlijk niet hebben… Het moet gewoon sneller.”

Kost verandering dan zo veel moeite?

“Ja. Ik ben ook betrokken bij een ander initiatief, dat heet ‘Klimaatgesprekken’. Hierbij proberen we mensen bewust te maken van het probleem en wat dat betekent voor hun eigen leven. Het leuke is dat het ook een stukje medegefinancierd wordt vanuit de gemeente. De gemeente ziet ook wel dat het om een psychologisch proces gaat. Tijdens het aanbieden van de petitie hebben we The Song for the Climate gezongen. Mensen moeten het thema veel zien en horen en zelf woorden uitspreken als ‘we need to start right now’. Ik geloof erin dat dat psychologisch ook iets met je doet.”

Er zijn wetenschappers die zeggen dat die klimaatverandering wel mee valt. Wat vind jij daarvan?

“De wetenschap is niet verdeeld over dit onderwerp. 97% van de wetenschappers die op dit thema werken, geven aan dat ons klimaat gevaarlijk snel verandert en dat dat komt door de mens. Ik denk dat het ontkennen een psychologisch afweermechanisme is. Die wetenschappers vinden het voor zichzelf een te angstig idee en gaan het daarom ontkennen. Ik denk dat dat gewoon een psychologische reactie is: ik wil dit niet zien, dus het is niet waar. Tuurlijk, het is een veel prettigere boodschap. Ik zou ook liever willen dat het niet waar was, maar aan de andere kant kan iedereen die de laatste jaren hier leeft, gewoon zelf voelen en merken dat het klimaat is veranderd.”

Wat hoop jij dat de meest recente ontwikkeling gaat zijn hier in Utrecht?

“Ik hoop heel erg op grootschalig duurzame energieopwekking en dat de gemeente in ieder geval al z’n eigen gebouwen gaat verduurzamen, waar ze trouwens wel al goed mee bezig zijn! Voor bewoners kan verduurzamen met groene stroom. Daar sla je gewoon echt een grote slag mee. Verder kunnen ze kijken naar hun eigen huis. Hoe verwarm je je huis? Je verbruik verminderen kan door bijvoorbeeld beter te isoleren en er meer op te letten dat je niet allerlei loze ruimten aan het verwarmen bent. Dus je deuren dichtdoen en ’s avonds ook je gordijnen. Let op de plekken waar ongemerkt veel warmte weglekt. Daarnaast hoop ik vooral op meer communicatie naar burgers en bedrijven, zodat de urgentie gevoeld wordt. Dat is natuurlijk wel een lastige, maar ik geloof wel in een soort tipping point effect.”

Wat houdt dat effect in?

“Als er genoeg mensen zijn die zeggen dat we het klimaat voorop moeten gaan stellen in de keuzes die we maken, dan komt er een soort sneeuwbaleffect van mensen die dat ook vinden en daar voor willen gaan. Het is dan niet alleen maar een soort holle retoriek, maar mensen gaan dan écht bewuste keuzes maken en die ook écht uitvoeren.”

Bezoek hier de Facebookpagina van Climate Neutral Utrecht 2030 en bezoek deze website voor meer info over het initiatief Klimaatgesprekken.