UTRECHT – Afgelopen jaar is Utrecht zo’n twee- tot driehonderd studentenkamers misgelopen. Dit is volgens Student & Starter veroorzaakt door de doorvoering van het beleid dat omzetten en splitsen van woonruimte strenger zal gaan reguleren.

Zo laten zij op hun website weten dat het aantal aanvragen voor splitsingen is gehalveerd en het aantal verleende vergunningen voor omzetten is gedaald van 41 in het eerste kwartaal van 2016 (onder de oude regels), naar drie in het laatste kwartaal van 2016 (onder de nieuwe regels).

Student & Starter betreurt het feit dat er nu minder vergunningen worden verleend om woningen om te bouwen naar studentenkamers en starterswoningen. “Dit beleid maakt het bijzonder moeilijk voor particuliere verhuurders om nieuwe kamers te creëren, terwijl zij juist het grootste deel van de studenten huisvesten”, aldus Tim Homan, fractiemedewerker van de gemeenteraadspartij.

“Wethouder Paulus Jansen erkent zelf dat het beleid zowel de leefbaarheid van de buurten als de huisvesting van studenten en starters zou moeten dienen”, zo zegt Homan. “Naar ons inzien is er nu puur gekozen voor leefbaarheid en is het belang van studenten en starters ondergesneeuwd.”

De gemeenteraadspartij was vorig jaar verbijsterd toen zij hoorde dat het voorstel, dat het omzetten en splitsen van woonruimte zeer streng zou gaan reguleren, was aangenomen. Het verbouwen van grote huizen naar meerdere zelfstandige woningen (splitsen) of naar studentenkamers (omzetten) zou volgens Student & Starter juist tegemoetkomen aan de grote behoefte naar woonruimte in Utrecht.