UTRECHT – Er komt een nieuw communicatieplan binnen de wijkraad Noordoost-Utrecht. Dit is gebleken uit de raadsvergadering die op 16 mei in buurthuis De Helden werd gehouden. Naast het nieuwe communicatieplan kwam ook de nieuwe wijkraadpleging in Lauwerecht ter sprake.

Rond acht uur ’s avonds begon in buurthuis De Helden de vijfde vergadering van het jaar. Wijkraad Noordoost, 14 jaar geleden ontstaan, heeft ditmaal niet zo’n volle agenda. ‘’Dit keer zijn er niet zoveel agendapunten, normaliter is het iets drukker’’, zegt secretaris Fien van Walbeek. De vergadering, die geleid werd door voorzitter Ab Kools, kent een amicale sfeer.

Het voornaamste agendapunt van deze avond was de lancering van een nieuw communicatieplan. Onder andere door de pagina’s op de site te actualiseren hoopt de wijkraad zichtbaarder te zijn voor het publiek. Een experiment met de lancering van een Facebook-pagina wordt ook besproken. De focus van het nieuwe communicatieplan ligt op de verbinding tussen inwoners uit de wijk Noordoost en het actiever betrekken van de inwoners bij de wijkraad.

Ook het organiseren van thema-avonden kwam ter sprake. Middels deze avonden kunnen de inwoners over een bepaald onderwerp hun mening geven. Met toestemming van alle aanwezigen kreeg de organisatie na het overleg de toestemming om het nieuwe plan uit te gaan voeren. Vervolgens werd er een rondje langs de diverse clusters gemaakt.

Voornamelijk bij het cluster verkeer kwamen er een aantal zaken naar voren. Zo kreeg de gemeente een pluim voor het betrekken van de burgers bij de plannen voor de herinrichting van het stuk tussen de Kardinaal de Jongweg en de Kaatstraat. Ook werd besproken dat de wijkraadpleging, een onderzoek binnen een gedeelte in Noordoost dat eens in de twee jaar wordt gehouden, ditmaal van start zal gaan in Lauwerecht. Er werd besloten dat eind mei het gesprek met de inwoners van start zal gaan.

De wijkraad bestaat voornamelijk uit mensen van middelbare leeftijd, maar ook Robin van Rosmalen is lid van de wijkraad. Als negentienjarige is zij lid van het cluster Zorg, Welzijn en Jeugd. ‘’Ik ben als veertienjarige een keer mee geweest naar een thema-avond voor de jeugd, toen mijn vader net raadslid was. Toen ben ik eigenlijk blijven plakken’’, zegt ze. ‘’Mijn motto is: zeiken mag, maar als je iets kan veranderen moet je dat ook doen.’’ Van Rosmalen is onder andere verantwoordelijk geweest voor het organiseren van de eerste alcoholvrije feesten in Utrecht, in samenwerking met de gemeente.

Iets na tienen werd er een einde gemaakt aan de vergadering, nadat alle mededelingen en opmerkingen waren geplaatst en het jaarverslag was vastgesteld. De raadsleden namen gemoedelijk afscheid van elkaar, met enkele nieuwe opdrachten op zak. De eerstvolgende wijkraadsvergadering staat op 20 juni op de agenda.