In Utrecht is er een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozencentra's en beschermd wonen. Dit heeft betrekking op de Gemeente Utrecht waaronder ook Utrecht centrum Oost. Het plan is in overleg met alle samenwerkingspartners en de zestien Utrechtse regiogemeenten (U16).

Het doel van het plan is om de daklozen die op dit moment in een maatschappelijke opvang wonen, te veranderen naar beschermd wonen. Op deze manier zouden de inwoners zoveel mogelijk deel uitmaken van de samenleving. Een maatschappelijke opvang vangt kwetsbare mensen zoals bijvoorbeeld daklozen op. Bij het beschermd wonen krijgen deze kwetsbare mensen hulp en is er sprake van begeleiding  bij het zelfstandig wonen.

Enkele jaren geleden waren er vrijwel bijna geen daklozen meer buiten na de actie ‘’Niemand Op Straat’’. Van twee jaar geleden tot op heden is het aantal dak- en thuislozen toegenomen in onder andere in de binnenstad van Utrecht.