De Stadsbaantunnel in Utrecht zal vanaf half maart voor twee weken afgesloten zijn voor het uitvoeren van nieuwe brandproeven. Uit brandproeven die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd bij vier rijkswegtunnels kwam naar voren dat het beton minder hittebestendig is dan werd gedacht.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora Nieuwenhuizen constateerde vorig jaar augustus dat bij vier rijkswegtunnels in geval van een extreem grote brand er sprake kan zijn van een verminderde hittebestendigheid van het beton in deze tunnels. Bij het bouwen van de tunnels werd ervan uit gegaan dat het beton voldeed aan de gecertificeerde kwaliteit die de tunnel moet hebben. In de Stadsbaantunnel is dit type beton ook gebruikt.
Onlangs heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd dat bij de eerdergenoemde rijkswegtunnels het afgelopen jaar brandproeven zijn uitgevoerd om de hittebestendigheid te testen. Uit deze proeven kwam naar voren dat het beton minder hittebestendig is dan werd gedacht. Daarom kiest zij ervoor om deze tunnels te bekleden met extra brandwerende bekleding, waardoor deze alsnog aan de vereiste kwaliteit voldoen.

De Stadsbaantunnel is qua gebruik, bouw en intensiteit niet te vergelijken met de overige rijkswegtunnels. De Stadsbaantunnel is een korte tunnel met lokale functie, waar relatief weinig verkeer doorheen rijdt. Daarnaast geldt er een maximumsnelheid van 50 km per uur en is vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel verboden. Er is gekozen voor een 24-uurs bewaking in de Stadsbaantunnel, waardoor elke onregelmatigheid in de tunnel direct wordt opgemerkt. De kans op een grote brand is door deze maatregelen geminimaliseerd, maar dat neemt niet weg dat het testen van het beton nodig blijft.

Op 21 december 2018 maakte de gemeente Utrecht bekend dat er in het voorjaar van 2019 een brandproef in de Stadsbaantunnel uitgevoerd zou worden. De data zijn inmiddels bekend. De Stadsbaantunnel zal vanaf zaterdag 16 maart 08.00uur t/m zondag 31 maart 18.00 uur afgesloten zijn. Het testen gebeurt door een speciale oven tegen het beton aan te zetten. Zo wordt getoetst of en bij welke temperatuur het beton van de fundering afspat. De afsluiting wordt ook benut om diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals aan de (digitale) beveiligingsinstallatie en aan het asfalt.