GGD regio Utrecht heeft in september de web-app ´Beweegwijzer´ gelanceerd. De Beweegwijzer is een laagdrempelige app die is ontwikkeld met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen.

Kinderen in Nederland bewegen niet altijd genoeg dan nodig is voor een goede lichamelijke, motorische en psychosociale ontwikkeling. Tekort aan beweging verhoogt bijvoorbeeld de kans op overgewicht, hart-en vaatziekten en diabetes. GGD regio Utrecht heeft daarom in samenwerking met het Kenniscentrum sport, het NCJ, en Spelpartners de Beweegwijzer ontwikkeld.

De wijzer kan door kinderen en hun ouders worden ingevuld, waardoor ze inzicht krijgen in hun beweeggedrag. De Beweegwijzer telt het aantal minuten aan beweging op en zo komt er een score: groen, oranje of rood. De resultaten kunnen worden meegenomen naar het Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ kan met de resultaten van de Beweegwijzer gerichte adviezen geven over beweegmogelijkheden aan kinderen die onvoldoende bewegen.